4

Мене цікавить,які можна навести правильні синонімічні варіанти до такої зв'язки „Якщо <перелік умов>, то <висновки>“. Мені спадає на думку лише один варіант „Нехай ..., тоді ...“.
Колись мене переконували у тому, що варіант „Якщо ..., тоді ...“ безглуздий. Мовляв, правильним є „Нехай <перелік умов>. Тоді <висновки>“, тобто утворюються два речення (додав уточнення з огляду на першу відповідь).

Тому буду вдячним як за синоніми до „Якщо ..., то ...“, так і за пояснення, чому варіант „Якщо ..., тоді ...“ - невдалий.

1 Answer 1

3

Відповідь на запитання слід розглядати в контексті складнопідрядних обставинних речень.

Стисло й зрозуміло викладено у посібнику УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО

Підрядні обставинні речення поділяються на такі види: підрядні місця, часу, ступеня і способу дії, мети, причини, умовні, допустові, наслідкові.

Зосередимось на умовних і допустових обставинних складнопідрядних, оскільки саме щодо цих у автора виникли певні труднощі.

Підрядними умовними називаються речення, що вказують, за якої умови можливе те, про що йдеться в головному реченні, і відповідають на питання за якої умови?

Якби я турбувався лиш про себе, вже б онімів давно від самоти (Д. Павличко). Якщо на Василів вечір (14 січня) зірок на небі рясно — чекайте ягідного літа (3 календаря).

З головним реченням підрядні умовні поєднуються сполучниками коли, якщо, якби, як та ін. Цим сполучникам у головному реченні може відповідати сполучник то:

Як виросту, збудую хату, над дахом колесо приб'ю... (Д. Павличко).

Підрядними допустовими називаються речення, які вказують на умови, незважаючи на які або всупереч яким відбувається дія, виражена в головному реченні, і які відповідають на питання незважаючи на що?

У полі ще лежав сніг, хоч весна брала своє.

З головним реченням підрядні допустові поєднуються сполучниками хоч, хоча, хай, нехай, дарма що, незважаючи на те що та ін.

Якщо підрядне допустове речення стоїть перед головним, то між реченнями можуть вживатися протиставні сполучники а, але, зате, однак, проте.

Де б я не був, а все ж думками лечу в Донеччину свою (В. Сосюра).

Окрім сполучників, підрядні допустові поєднуються з головним реченням сполучними словами скільки, як з підсилювальною часткою не.

Скільки на море не дивись, воно ніколи не набридне. Як вовка не годуй, він усе в ліс дивиться (Народна творчість).

Отже, якщо...то можна замінити коли..то, якби...то, як...то, (підрядне речення повинно відповідати на запитання за якої умови?).

Нехай можна замінити на хоч, хоча, хай, нехай, дарма що, незважаючи на те що та ін. (підрядне речення повинно відповідати на запитання незважаючи на що?). Допустові підрядні зазвичай утворюються без вказівних слів.

Варіанти нехай...тоді, якщо...тоді дійсно поза нормою, бо тоді є вказівним словом для обставинних підрядних часу.

Підрядними часу називаються речення, що вказують на час дії в головному реченні і відповідають на питання коли? відколи? як довго? з якого часу? до якого часу?

А мамина колискова звучить найніжнішою музикою і тоді, коли посрібляться наші скроні (Н. Дмитровська). І складаються строфи-куплети, коли серце болить і плаче (С. Пушик). Не пробуй з ковалем у кузні розмовлять, як молоток його з ковадлом у розмові (М. Рильський).

З головним реченням підрядні часу поєднуються за допомогою сполучних слів і сполучників коли, поки, доки, ледве, скоро, щойно, як, тільки, як тільки тощо.

Для зв'язку підрядних речень із головним можуть також слугувати словосполучення, до складу яких входять сполучники підрядності: після того як, у той час як, відтоді як, з того часу як, у той час коли та ін.

Найчастіше перша половина цих словосполучень входить до складу головного речення, а друга — підрядного: Бо пісня доти ще жива, допоки хтось її співає (Г. Чубач).

Наочно матеріал щодо усіх обставинних підрядних речень викладено в таблицях. 1, 2

UPD. Як підказав @Sasha, згідно із четвертим значенням в СУМ тоді:

 1. Уживається в головному реченні у знач. співвідносного слова до сполучників коли, як, якби або без сполучника в підрядному умови. Тоді сироті неділя, як сорочка біла (Номис, 1864, № 700); Якби мої думи німії та піснею стали без слова, вони б тоді більше сказали, ніж вся моя довга розмова (Леся Українка, I, 1951, 198); Коли шумує в серці кров І прагне радісної муки, — Який широкий світ тоді — Ніяким не окинуть оком (Максим Рильський, II, 1960, 284); Мати тоді сита, коли діти не голодні (Костянтин Гордієнко, II, 1959, 19); — Гляди, Маковею, вдруге розгубишся: тоді амінь тобі! (Олесь Гончар, III, 1959, 59).
7
 • 1
  @АндрійБандура, перепрошую, та в запитанні не було зазначено контекст) Щодо математичної статті не підкажу, бо не спеціаліст у цій галузі. May 24, 2017 at 18:27
 • 1
  @АндрійБандура, чудово, що відповідь задовільнила автора запитання. Одне застереження: варіанти не мої, а з посібника) May 24, 2017 at 18:36
 • 2
  @АндрійБандура, як щодо «Припуст{и,і}мо <…>. Тоді <…>.» (на додаток до вже названого Вами «Нехай <…>. Тоді <…>.»; до речі, «тоді» ще можна замінити на «в такому разі», «за таких умов»)? До речі, чому «тоді» є вказівним лише для обставинних підрядних часу — он в СУМ-11 третє значення: «у такому разі, за таких обставин, умов» (хіба це автоматично не означає, що його можна використовувати замість «в такому разі», «за таких умов»?).
  – Sasha
  May 25, 2017 at 7:31
 • 2
  @Sasha, я ж не написала лише:), але так само й значення в СУМ "3. У такому разі, за таких обставин, умов." не означає "автоматично", що можна використовувати як вказівне слово. У жодному із наведених прикладів до цього 3-го значення тоді не вжито як вказівне слово для умовних обставникових підрядних. На захист Вашого коментаря, мабуть, краще підходить 4-те значення в СУМ. Та й то із застереженням, бо зазначається, що в обстанникових умови тоді вживається як співвідносне слово або без сполучника у підрядному реченні, або до сполучників коли, як, якби, але не нехай і не якщо. May 25, 2017 at 8:05
 • 1
  @Sasha, додала апдейт до відповіді. Дякую за коментар. May 25, 2017 at 8:19

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.