11

Є книга російського автора з описом географічних об'єктів небесного тіла. Згадуючи один з таких об'єктів, автор використовує назву, прийняту в російськомовній науковій літературі, зазначаючи, що в англомовній вживається інша. В українській вікі бачимо транскрибовану англомовну назву.

Яку з назв краще використати при перекладі текста українською?

Оновлення.

Йдеться про плато на Марсі: в тексті - "Фарсида", в англомовній літературі - "Tharsis", в українській вікі - "Тарсис".

5
 • Possible duplicate of: ukrainian.stackexchange.com/q/438 Я схиляюся до того, щоб закрити це запитання як дублікат, але можливо, автор уточнить/доповнить запитання, якщо йдеться не про транслітерацію «Θ» у запозиченнях із грецької. Commented May 13, 2017 at 17:17
 • @bytebuster але тут йдеться про латину
  – Yola
  Commented May 13, 2017 at 18:17
 • 3
  @Yola, точніше, — про арамейське слово, яке до словʼянських мов потрапило, як і більшість своїх сучасників, через грецьку. Як Феодор/Теодор. Commented May 13, 2017 at 18:30
 • @bytebuster ваш коментар схожий на відповідь:)
  – Yola
  Commented May 14, 2017 at 4:41
 • 2
  додаючи до своєї відповіді: дуже сподіваюся, що українською перекладаєте напряму, не користуючись російськими відповідниками.
  – P. Vowk
  Commented May 14, 2017 at 10:42

1 Answer 1

7

Як вже зазначено в коментарі, частина відповіді на ваше запитання знаходиться тут:

"Т" чи "ф" як відповідник "Th" (Θ) при запозиченні з грецької?

В наступному коментарі бачимо слово תרשיש - яке на івриті читається як "Таршиш". Перехід від звуку "ш" до звуку "с" зрозумілий, бо в арамейських мовах ці звуки позначаються однаковою літерою і розрізняються тільки розташуванням крапки над цією літерою (в івриті) або наявністю/відсутністю трьох крапок над цією літерою (в арабській). Таким чином, слова з літерою "шин" з арамейських мов часто потрапляють до романських, германських і слов’янських вже з літерою "сін".

Давайте пройдемося іншими слов’янськими мовами, щоби не зациклюватися на російській:

 1. Болгарська - Тарсис
 2. Чеська - Tharsis
 3. Польська - Tharsis
 4. Хорватська - Tharsis
 5. Словацька - Tharsis
 6. Словенська - Tharsis
 7. Білоруська - Фарсіда

Маємо: щонайменше 6 слов’янських мов із транслітерацією "Тарсіс/Tharsis", і дві слов’янські мови (російська й білоруська (друга ще й під впливом першої, тобто, не можемо казати про самостійне рішення саме так транслітерувати)) з - "Фарсіда/Фарсида".

Не знаходжу, як змінювалося це слово в російській. Роблю припущення, що їм воно як завжди просто "так лучше звучит".

Не бачу жодної причини брати до уваги транслітераційну практику північно-східного сусіда при перекладі книг на українську — в цій практиці бракує мінімальної логіки.

Сміло використовуйте міжнародну транслітерацію. Українцям, які читають переклади з назвою, що співзвучна назвам того місця в інших мовах, буде легше пізнавати світ, бо вони знатимуть, про що йдеться, а не здогадуватимуться, що "Тарсіс", або "|Th|aрсіс" - то, насправді, "наша" "Фарсіда".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.