11

Є книга російського автора з описом географічних об'єктів небесного тіла. Згадуючи один з таких об'єктів, автор використовує назву, прийняту в російськомовній науковій літературі, зазначаючи, що в англомовній вживається інша. В українській вікі бачимо транскрибовану англомовну назву.

Яку з назв краще використати при перекладі текста українською?

Оновлення.

Йдеться про плато на Марсі: в тексті - "Фарсида", в англомовній літературі - "Tharsis", в українській вікі - "Тарсис".

5
 • Possible duplicate of: ukrainian.stackexchange.com/q/438 Я схиляюся до того, щоб закрити це запитання як дублікат, але можливо, автор уточнить/доповнить запитання, якщо йдеться не про транслітерацію «Θ» у запозиченнях із грецької.
  – bytebuster
  May 13, 2017 at 17:17
 • @bytebuster але тут йдеться про латину
  – Yola
  May 13, 2017 at 18:17
 • 3
  @Yola, точніше, — про арамейське слово, яке до словʼянських мов потрапило, як і більшість своїх сучасників, через грецьку. Як Феодор/Теодор.
  – bytebuster
  May 13, 2017 at 18:30
 • @bytebuster ваш коментар схожий на відповідь:)
  – Yola
  May 14, 2017 at 4:41
 • 2
  додаючи до своєї відповіді: дуже сподіваюся, що українською перекладаєте напряму, не користуючись російськими відповідниками.
  – P. Vowk
  May 14, 2017 at 10:42

1 Answer 1

7

Як вже зазначено в коментарі, частина відповіді на ваше запитання знаходиться тут:

"Т" чи "ф" як відповідник "Th" (Θ) при запозиченні з грецької?

В наступному коментарі бачимо слово תרשיש - яке на івриті читається як "Таршиш". Перехід від звуку "ш" до звуку "с" зрозумілий, бо в арамейських мовах ці звуки позначаються однаковою літерою і розрізняються тільки розташуванням крапки над цією літерою (в івриті) або наявністю/відсутністю трьох крапок над цією літерою (в арабській). Таким чином, слова з літерою "шин" з арамейських мов часто потрапляють до романських, германських і слов’янських вже з літерою "сін".

Давайте пройдемося іншими слов’янськими мовами, щоби не зациклюватися на російській:

 1. Болгарська - Тарсис
 2. Чеська - Tharsis
 3. Польська - Tharsis
 4. Хорватська - Tharsis
 5. Словацька - Tharsis
 6. Словенська - Tharsis
 7. Білоруська - Фарсіда

Маємо: щонайменше 6 слов’янських мов із транслітерацією "Тарсіс/Tharsis", і дві слов’янські мови (російська й білоруська (друга ще й під впливом першої, тобто, не можемо казати про самостійне рішення саме так транслітерувати)) з - "Фарсіда/Фарсида".

Не знаходжу, як змінювалося це слово в російській. Роблю припущення, що їм воно як завжди просто "так лучше звучит".

Не бачу жодної причини брати до уваги транслітераційну практику північно-східного сусіда при перекладі книг на українську — в цій практиці бракує мінімальної логіки.

Сміло використовуйте міжнародну транслітерацію. Українцям, які читають переклади з назвою, що співзвучна назвам того місця в інших мовах, буде легше пізнавати світ, бо вони знатимуть, про що йдеться, а не здогадуватимуться, що "Тарсіс", або "|Th|aрсіс" - то, насправді, "наша" "Фарсіда".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.