6

Натрапив на таку задачу:

Є певний ресурс (черга, файл, таблиця, тощо) з якого одночасно може читати довільна кількість нитей-читачів, але писати одночасно може лише одна нить-письменник.

Треба реалізувати сихнхронізацію цього ресурсу.

Логічно було б читач-писач, але пошук "писача" в інеті позитивних результатів не дав. Чи таки письменник?

1 Answer 1

7

Як синоніми до письменник можна навести такі слова: літератор, літерат, письмовець, письмак, писака.

Також тут можна знайти такі переклади:

writer [ˈraɪtə, амер. ˈraɪt̬(ə)r] n
1) письме́нник, письме́нниця; а́втор, а́вторка

writer = ['raɪtə] 1. запи́сувач 2. реда́ктор (у групі документування розробок) 3. а́втор, письме́нник

writer (комп.) запи́сувач, запи́сувальний при́стрій

І тут:

reader = ['ri:də] 1. чита́ч (людина) 2. зчи́тувач, чита́льний при́стрій 3. програ́ма чита́ння (зчи́тування)

Отже, можливо, зчитувач/записувач.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.