21

Згідно з правилами української мови, наголос у слові "листопад" на останній склад.

Але все частіше я зустрічаю використання "листопад", навіть на телебаченні та в офіційних промовах. Звідки це пішло, і чи припустиме таке використання в офіційних/літературних ситуаціях?

0

3 Answers 3

18

Це двокореневе слово, "о" тут виступає взагалі сполучним голосним чи інтерфіксом, наголошують його у слові "листопад", якщо можна так сказати, через низький культурний рівень. Ми ж не наголошуємо у слові "снігопад" букву "о"? Так й з листопадом, тільки "а".

Просто так більш "по-народному", може та простіше казати. Це треба бути знавцем психології, щоб краще розуміти фактори помилок та мотивацію їх робити.

Наприкад, на сайті словника української мови вживається тільки "а", як і на картинці тут

6
 • 5
  якщо відмовитися від оцінок культурного рівня мовців, то, на мою думку, зміщення наголосу відбувається, бо люди несвідомо намагаються таким чином відрізнити місяць (листопад) від природного явища (листопад)
  – chizh
  Commented Feb 9, 2017 at 11:29
 • На мій погляд, якщо масове використання протирічить академічним догмам, то це ознака закостенілості академічних догм.
  – Alex Sodin
  Commented Feb 9, 2017 at 13:20
 • 3
  Особисто я вперше дізнався про листо́пад з мови Ющенко. Після цього так дедалі частіше почали казати політики і держслужбовці з часів його правління. Взагалі наголос на передостанній склад — це особливість польської мови. Commented Feb 9, 2017 at 14:10
 • Думаю, Ющенко говорив листо́пад через те, що вчився у Тернополі, тобто на Галичині, де така назва місяця широко вживається. Я її змалку чув. Приєднуюся до цікавої думки дописувача Chizh, що мабуть хочеться підсвідомо розрізняти місяць і явище. Commented Feb 9, 2017 at 14:55
 • 1
  @Ukurainajin у випадку листопаду наголос зазвичай не переходить на передостанній склад. як це було б у випадку польського впливу. хоча польською listopad звичайно має наголос на о, але w listopadzie переходить на a, чого я не спостерігав на галичині, хоча перехід 'с' в 'ш' ще зберігся деінде (скло -> шкло)
  – chizh
  Commented Feb 9, 2017 at 16:04
7

Правильна вимовалистопа́д. Підтвердження: Вікі, Вікі, Мова.

Незважаючи на це, можна часто почути наголошення літери о: листόпад. Але підтвердження правильності такого звучання я не зустрічав, тож використовую саме листопа́д.

3

Листо́пад кажуть на Галичині, скоріше за все з розмовного галицького діалекту цей варіант наголошування й прийшов. Вплив галицького діалекту на совєцький літературний варіант мови (створений Олесем Гончаром) не має дивувати, бо саме в цьому регіоні українська існує як робоча мова в усіх сферах життя, зокрема Львів єдине в світі велике місто, де наша мова домінує.

Позаяк саме наголошення "листо́пад" закріпилося в мовленні на центральному ТБ й серед перших осіб держави (політиків як то колишній Президент Ющенко), то мусимо визнати такий варіант нормативним. Ясна річ, що такої норми в словниках совєцької епохи не знайти, бо такий вжиток закріпився в публічному мовленні лише останні роки.

16
 • 1
  Це цікава відповідь і, що найважливіше, на мою думку вона відповідає дійсності. Я справді помічав, що у галицькому і інших західних діалектах частіше, ніж у решті України наголошують деякі слова на передостанньому складі (можливо, дається взнаки вплив польського, де такий наголос завжди такий), зокрема й «листопад». Але річ у тім, що на цьому сайті у відповідях прийнято не просто висувати свою позицію, а підтверджувати її джерелами. Чи Ви можете навести якісь джерела, які підтвердять, що наголос «листопад» більш притаманний (чи просто притаманний) галицькому діалекту?
  – Sasha
  Commented Mar 12, 2018 at 16:29
 • 1
  @Sasha, я б сказав трошки інакше. Українській мові притаманний нефіксований наголос. На Галичині, Волині, Поліссі й прилеглих територіях це збереглося, бо вони найменше зазнали впливу московської філологічної "правильності". Оскільки я покладаюся на те, що чую навколо, мені складно надати якісь документовані джерела. Ба більше - наші мовні джерела зазвичай слідують традиціям московсько-совєцької філології й не досліджують по-науковому питань як люди говорять і чому так, а лише нав'язують якусь "правильну" форму. Як бачиться, цим просякнутий і весь цей тред.
  – bebyx
  Commented Mar 12, 2018 at 16:35
 • Насправді я особисто проти прескриптивного підходу (мовляв, «треба саме так і ніяк інакше»), я давно чекав, доки з'явиться хтось і аргументовано пояснить, чому «листо́пад» теж має право на життя. Але Вашій відповіді все ще бракує джерел. Наведіть хоча б посилання на відео з Ющенко, де він каже «листо́пад». (Зрозумійте — не те що я Вам не вірю, але якщо Ваша відповідь залишиться в поточному стані, то її можуть дуже скоро замінусувати.)
  – Sasha
  Commented Mar 12, 2018 at 16:54
 • Я бачу в Грінченка твердження про те, що галичани взагалі вживають слово «листопад», а не про наголос на «о» в галичан.
  – Sasha
  Commented Mar 13, 2018 at 10:16
 • 1
  @Sasha, також, як на мене, некоректно вживати московський лінгво-симулякр "Західна Україна" на позначення регіональної культури. На Заході України є багато етно-культурних регіонів - Галичина, Волинь, Західне Полісся, Закарпаття, Буковина тощо. Усі з різними особливостями, зокрема в діалектах. Я можу говорити лише за Галичину, бо живу тут деякий час.
  – bebyx
  Commented Mar 13, 2018 at 12:00

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.