13

Які слова, корені слів або словосполучення слід вживати для позначення:

 • пристрою керування (ручки) автомобіля, літака, корабля (steering wheel),
 • пристрою керування (ручки) мотоцикла або ровера (handlebar),
 • пристрою зміни напрямку, висоти, глибини через зміну напрямку потоку (rudder)
 • систем зміни напрямку взагалі та їх частин (steering control, steering arm, steering linkage etc.),
 • у похідних словах — прикметниках, дієсловах та інш. (steering, to steer)?
1
 • Я б сказав, що «стерно» не вживається поза контекстом судноплавства, але СУМ-11 цю мою версію спростовує. Проте, «стерном» кермо автомобіля ніхто в наш час не називає.
  – PY PY
  Oct 2, 2017 at 17:41

1 Answer 1

1

Стерно й кермо є синонімами, вживаними як у прямому значенні, так і в переносному.

КЕРМО, а, сер. Пристрій для керування рухом судна, літака, автомашини тощо; стерно. Ми плили власне попри громаду дуже неприємних кам'яних брил.., то й у мене при кермі була горяча [гаряча] робота (Іван Франко, IV, 1950, 388); Я сів за весла, а вона біля керма (Анатолій Шиян, Переможці, 1950, 114); За кермо тракторів, автомашин та комбайнів сідають юнаки, більшість яких має закінчену середню освіту (Хлібороб України, 11, 1967, 15); * Образно. У наших руках твого [України] щастя кермо! (Іван Нехода, Хто сіє вітер, 1959, 107). Біля (коло і т. ін.) керма влади бути (стояти і т. ін.) — мати владу в своїх руках, бути на чолі кого-, чого-небудь; керувати (у 2 знач.). І жінка звільнена — ке «слабша половина!» Біля державного стоїть вона керма (Максим Рильський, I, 1956, 414); Кермо влади — влада, керування, керівництво (у 1 знач.); Ні керма, ні вітрил у кого — хтось не контролює своїх дій, учинків, не керує ними. Розумний, здібний з нього хлопець. От тільки витримки завжди було малувато. А тепер і зовсім розгубив її — наче ні керма в нього, ні вітрил (Юрій Шовкопляс, Людина.., 1962, 339).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 4, 1973. — Стор. 142.

Виробничий термінологічний бюлетень 1935 року зафіксував слово "руль" в значенні керма. Але зважаючи на сумнозвісну заангажованість бюлетеня, дехто з дослідників мови прямо називає це росіянизмом.

Цей різновид синонімів можна вважати надлишковим (баластним), який засмічує науково-технологічну термінологію...

Мартиняк О., Лексичні синоніми на національній основі в українській науково-технічній термінології http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/6441/1/07.pdf

З огляду на те, що в професійній лексиці пілотів двозначність і синонімія заборонені задля безпеки керування літаком, а також на радянську традицію перекладу, можна вважати, що в авіаційній та судноплавній термінологіі буде переважати лексема "руль" та похідні від неї слова. Однак в непрофесіональному вжитку краще використовувати слово стерно, оскільки саме воно зафіксовано в якості перекладу в канонічному словнику Грінченка:

Стерно, на, с. Руль. Левиц. Пов. 349. Мнж. 179.

Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. — К., 1907—1909. — Т. 4. — С. 203.

5
 • Однак в непрофесіональному вжитку краще використовувати слово стерно ви маєте на увазі тільки щодо літаків і кораблів чи взагалі теж?
  – Yola
  Mar 11, 2018 at 13:39
 • Стерно логічно використовувати в повсякденному вжитку, в непрофесійному контексті щодо транспортних засобів, в керуванні яких нема потреби дотримуватися суворих правил спілкування, як у диспетчерів і пілотів літака чи штурманів суден. Mar 11, 2018 at 13:44
 • Виходить, що слово кермо виходить з ужитку?
  – Yola
  Mar 11, 2018 at 13:47
 • 1
  Ні, не виходить. Я написала, що "Стерно й кермо є синонімами, вживаними як у прямому значенні, так і в переносному." В кінці відповіді дала посилання на словник Грінченка, який перекладає руль як стерно. Етимологія стерна і керма споріднена. Головна тема моєї відповіді - різниця між стерном/кермом і рулем, останнє слово можна вважати зайвим запозиченням з російської. Mar 11, 2018 at 13:50
 • 1
  Був би вдячний якби ви зробили перелік як у запитанні, можливо не всі пункти і вказали, які слова можна вживати в яких випадках, бо боюсь, що у більшості читачів складеться те саме враження, що й у мене.
  – Yola
  Mar 11, 2018 at 14:01

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.