9

Російська має вираз "тут как тут", що означає, що щось чи хтось з'явився в певному місці саме в потрібний момент.

Як приклад в рос. словнику наводиться фрагмент вірша Лермонтова:

Чуть утро осветило пушки 
И леса синие верхушки
Французы тут как тут

Що в перекладі українською (єдиному який я знайшов) передається одним словом тут:

Ледь заблищало вранці знову
й осяяло лісні покрови –
а вже й французи тут.

Чи є сталий вираз в українській мові із відповідним значенням?

3
 • 1
  Незабарився .
  – Gluttton
  Commented May 9, 2017 at 19:21
 • 1
  @Gluttton, підтримую, але пишеться окремо («не забарився»).
  – Sasha
  Commented Nov 4, 2018 at 13:19
 • @Sasha це ж могло бути навмисним поєднанням задля досягнення ефекта вигуку.
  – P. Vowk
  Commented Nov 10, 2018 at 12:38

2 Answers 2

11

Російсько-український словник сталих виразів онлайн пропонує такі варіанти:

Тут как тут (разг.).

Тут і (тут як) уродився, уродилася, уродилося; як тут; (іноді) сусіль.

Підтвердження першому варіанту знаходимо в СУМ.

УРОДЖУВАТИСЯ (ВРОДЖУВАТИСЯ), оджуюся, оджуєшся, недок., рідко, УРОДИТИСЯ (ВРОДИТИСЯ), оджуся, одишся, док.

Так і уродився; Тут і уродився; Як (немов) уродивсяз'явився раптово, несподівано. «І чому хоч Прокіп не прийшов вечеряти!» — думаю. Коли він так і вродився перед очима моїми! (Марко Вовчок, I, 1955, 127); Аж ось і пан наш раптом немов уродився перед нами (Іван Франко, II, 1950, 53); На рундуці коло крамниці, як уродився, дід Маркіян; розмахує руками, щось доводить людям (Степан Васильченко, II, 1959, 185); Уроджуватися (уродитися) там, де [і] не сіяли див. сіяти; Як (наче, немов і т. ін.) уродитися з-під (з) землі див. земля.

Варті уваги також два додаткових варіанти, наведені в СУМ.

СІ́ЯТИ, сію, сієш, недок.

Уроджуватися (уродитися) там, де [і] не сіялиз'являтися там, куди не запрошували, де не чекали. Він вроджувався й там, де його не сіяли, і підбивав хліборобів або палити панів, або скіпати з них лучину (Михайло Стельмах, I, 1962, 614); Кореспонденти — це такі люди, що можуть вродитися навіть там, де їх і не сіяли (Вадим Собко, Біле полум'я, 1952, 156).

ЗЕМЛЯ́, і, жін

Як (наче, немов і т. ін.) вирости (виринути, уродитися і т. ін.) з-під (з) земліраптово, несподівано з'явитися. Враз біля нас як з-під землі виріс стражник Чапля (Петро Панч, Гарні хлопці, 1959, 32); Всі три хлопці з'явилися, як би з-під землі виринули (Лесь Мартович, Тв., 1954, 148); Скрізь по полю — ліворуч і праворуч — стояли гармати, гармати, гармати... Немов уродилися з землі (Олесь Гончар, III, 1959, 217).

Доповню, що на Полтавщині вживається А(ж) ось і він (вона/він/ми тощо)! у такому ж значенні. Підтвердження знаходимо в СУМ:

ОСЬ, част.

Аж ось: а) коли раптом; несподівано. Сіли за вечерю, аж ось ізнов іде Кирило Тур (Пантелеймон Куліш, Вибр., 1969, 95)...

0

Заглянемо в російсько-український словник сталих виразів, де дається такий переклад:

Тут і (тут як) уродився, уродилася, уродилося; як тут; (іноді) сусіль.

Онлайн російсько-український словник пропонує:

тут, оту́т; ту́течки, ту́теньки, оту́течки, оту́теньки; (вот здесь) о́сьде, о́сьдечки

тут же — (тотчас) відра́зу [ж], зра́зу [ж]

тут как \тут — в знач. сказ. тут як уроди́вся, тут і вроди́вся

І гадаю хорошим варіантом буде "тут же" із СУМу.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.