11

Згідно зі спеціалізованим словником Дзвона чи дзвону правильно "графу", згідно зі словником УЛІФ - "графа" (на жаль не знаю, як отримати посилання на конкретне слово).

Як правильно?

2

1 Answer 1

5

Цікаво, що якщо шукати у словнику УЛІФ отак: http://lcorp.ulif.org.ua/ElWelding/Home/ContactUs?lang=uk&ww=граф

То він видає два релевантні результати (третій — "графа́"):

граф 1 – іменник чоловічого роду, істота

відмінок    однина       множина
родовий    гра́фа        гра́фів

та

граф 2 – іменник чоловічого роду

відмінок    однина       множина
родовий    гра́фа, гра́фу    гра́фів

Тобто, титул "граф" у родовому відмінку — завжди "графа", а інші вжитки — як "графа" так і "графу".

Але

Якщо шукати через звичайний інтерфейс, то словник уточнює що "граф 1" це "титулована особа", а "граф 2" — "математичний об'єкт" і варіант родового відмінка "графу" не наводить в жодній статті, звідки виникає питання — з якого словника беруться посилання за таким хакнутим посиланням, бо очевидно що це якась інша версія словника, що відрізняється від того, що доступний через звичайний користувацький інтерфейс.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.