7

В перекладеному кіно (чи кіні) постійно чуємо "зробив мені пропозицію", що мені здається калькуванням російського "сделать предложение", яке в свою чергу бере початок від довшої фрази "сделать предложение руки и сердца", що в українському варіанті із пропозицією звучало б досить кострубато: "зробив мені пропозицію руки і серця", бо вираз "запропонувати руку" є архаїчним (як свідчить СУМ у статті "Запропонувати"), а слово пропозиція видається мені доволі модерним (можливо через те, що є явнішим запозиченням, аніж "пропонувати").

Чи правильно мені здається, що "зробити пропозицію" не є властивим українській мові, а є калькою? Якщо так, то які суто українські відповідники російської фрази "он сделал мне предложение" існують, або може варто завжди перекладати як "від запропонував мені одружитися"?

3 Answers 3

5

Суто українські відповідники: І. Засилати (присилати) старостів (сватів) (за рушниками), ІІ. освідчуватися, ІІІ. Пропонувати руку й серце.

І. СВАТ 1, а, чол.

Засилати (заслати, посилати, послати, слати і т. ін.) сватів — те саме, що Засилати (заслати) старостів (див. засилати). Гарні в колгоспі дівчата, Будем весілля гуляти, Хлопці, ви часу не гайте, Також сватів засилайте (Любов Забашта, Квіт.., 1960, 97); Звичаю посилати сватів тепер майже не дотримуються — молоді люди, які вирішили одружитися, обходяться без їхніх послуг (Народна творчість та етнографія, 6, 1968, 47); Отож послав Михайло сватів; дівчата вже в дружки прибираються та міркують, яке-то весілля в Наталі буде (Марко Вовчок, I, 1955, 96)

ЗАСИЛАТИ, аю, аєш, недок., ЗАСЛАТИ, зашлю, зашлеш, док., перех.

Засилати (заслати) старостівпосилати старостів до дівчини, жінки або її батьків, просячи згоди на шлюб. Зачали парубки засилати старостів до дівчат (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 65); Настя йому сподобалась, і становий заслав до неї старостів (Нечуй-Левицький, III, 1956, 251).

ПРИСИЛАТИ, аю, аєш, недок.,

Присилати (прислати) старостів (сватів); Присилати (прислати) (людей) за рушниками — те саме, що Засилати (заслати) старостів (див. засилати). Шепелява Марія зістарілась, посивіла, бо Гнат не присилав старостів (Казки Буковини. Казки Верховини, 1968, 29); Родичі переказали, що Лукіян Середа згоден віддати за Грицька дочку — «нехай присилає сватів». І Грицько наважився нарешті (Андрій Головко, II, 1957, 513); — Попроси, щоб сьогодні, або хоч завтра, нехай присила [сотник] людей за рушниками, а у неділю і весілля (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 207).

ІІ. Освідчуватися (як доповнення до значення признаватися в коханні, та й то це більше раніше освідчуватися означало відразу і признатися в коханні, і просити згоди стати дружиною. Зараз же можна скільки завгодно освідчуватися, та й не женитися :)).

 1. Просити у жінки згоди стати дружиною. — Я, мамо, з Манею Обринською оженюся. Я їй уже освідчився (Ольга Кобилянська, III, 1956, 236).

Але, як на мене, обидва зазначені варіанти на сьогоднішній день втрачають свою актуальність з огляду на сучасні особливості процесу, надто в містах. У селах ще подекуди зберігаються традиції, хоча теж більше формально.

Нейтральним може бути ІІІ.Пропонувати руку й серце (хоча СУМ подає це значення, як застаріле)

Пропонувати руку [і (й) серце] кому, заст. — просити кого-небудь стати своєю дружиною. Стаха мала хлопців більше, ніж пальців на обох руках, а проте ніхто з них не пропонував їй свою руку (Ірина Вільде, Сестри.., 1958, 386); Без кінця, без кінця Пропонує руку. А що любить — ні слівця, Про любов — ні звуку (Олександр Підсуха, Жарти.., 1968, 78).

І хоч мережа рясніє варіантом зробити пропозицію руки й серця, мені здається, що (за)пропонувати руку й серце - милозвучніше для означеного контексту, бо робити пропозицію, як на мене, тяжіє до офіційного (ділового) стилю.

Цю тезу підтверджує Російсько-український словник сталих словосполучень

делать, сделать предложение кому а) (предлагать что-либо) робити, зробити пропозицію, пропонувати, запропонувати кому; б) (просить стать женой) пропонувати, запропонувати руку [й серце], освідчуватися, освідчитися кому.

1
 • Є ще розмовне звати заміж. Найбільш [гендерно]нейтральне і найменш поетичне буде запропонувати одружитися.
  – ata_zh
  Aug 3, 2017 at 13:50
2

Російсько-український народний сучасний словник пропонує наступні варіанти перекладу:

сделать предложение кому – освідчитися кому, посвататися до когось, запропонувати кому одружитись, зробити пропозицію про одруження кому; (через сватов) послатися до кого;

Однак згідно з СУМом, то "посилатися" - це застарілий варіант, хоч і можливий:

 1. заст., розм. Посилати старостів, свататися до кого-небудь. Посилався до дівчини, та не сподобався (Словник Грінченка).

Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська):

Сделать предложение кому – освідчитися кому; зробити пропозицію про одруження кому; запропонувати кому одружитися [з собою]; посвататися до кого.

Якщо ми говоримо про переклад "предложение руки и сердца", то можна перекласти як "сватання", "освідчення" або "освідчини",

-2

краще - "освідчитись"))) як мені здається

1
 • Ласкаво просимо на сайт Ukrainian Language.SE! Цей допис не відповідає нашим стандартам якості. «Здається» кожному з нас по-своєму, і це може бути лише суб'єктивною думкою, але не відповіддю. Як мінімум, треба пояснити причини, чому саме це слово є правильним, а також надати посилання на поважні джерела. Також, перегляньте, будь ласка, tour, там написано про загальні правила хороших запитань і відповідей.
  – bytebuster
  May 7, 2017 at 12:04

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.