14

Колись зустрічав інформацію, що є відмінності між значеннями слів безкоштовно, безплатно і безоплатно, зокрема, в юриспруденції.

Чи так це, чи всі ці слова є повними синонімами?

4 Answers 4

11

Якщо орієнтуватися на СУМ, то можна зробити висновок, що ці слова - абсолютні синоніми.

БЕЗКОШТО́ВНИЙ, а, е. Який не потребує коштів, оплати; безплатний. Навчання, одяг і харчі там [в школі] були безкоштовні (Семен Скляренко, Легендарний начдив, 1957, 11)...

БЕЗПЛА́ТНИЙ, а, е. Який не оплачується, не потребує оплати. ... Не так легко було дістати безплатну путівку поза чергою й саме туди, куди радила лікарка (Юрій Яновський, II, 1954, 102).

БЕЗОПЛА́ТНИЙ, а, е. За який не платять; безплатний. Опір буржуазії проти безоплатної передачі землі селянам.. неминучий (Ленін, 26, 1951, 18). :)

Якщо розглядати в юридичному контексті, то, на мій погляд, в першу чергу варто звернутися до Податкового кодексу України.

У ПКУ термін безплатний(а, е, о) не зустрічається взагалі.

Як поняття (термін) розкривається безоплатний(а, е, о):

14.1.13. безоплатно надані товари, роботи, послуги:

а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів;

б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості;

в) товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею;

У тексті кодексу безоплатний(а,о) вживається 78 разів.

Безкоштовний(а, е, о) в ПКУ зустрічається 6 разів, у значенні, що дублює безоплатний(а, е, о).

197.1.12. безкоштовної передачі рухомого складу однією залізницею або підприємством залізничного транспорту загального користування іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального користування державної форми власності.

Безкоштовна передача рухомого складу між підприємствами в межах залізниці проводиться за поданням начальника залізниці на основі рішення Укрзалізниці, а в межах Укрзалізниці - згідно з наказом її генерального директора. Безкоштовна передача рухомого складу оформляється актом приймання-передачі відповідно до законодавства.

Безкоштовна передача здійснюється в разі:

...

197.1.23. безкоштовної передачі приладів, обладнання, матеріалів, крім підакцизних, науковим установам та науковим організаціям, вищим навчальним закладам III-IV рівнів акредитації, внесеним до Державного реєстру наукових організацій, яким надається підтримка держави;

...

353.6. Особи начальницького і рядового складу податкової міліції мають формений одяг та знаки розрізнення і забезпечуються ними безкоштовно.

Слід відмітити, що в деякі нормативні документи були внесені зміни, якими термін безплатний було замінено на безоплатний. Припускаю, з метою уніфікації термінології з ПКУ.

У Цивільному кодексі України та Господарському кодексі України безкоштовний і безплатний (у різних відмінках) не вживаються, а безоплатний (а, е, о) - 30 разів у ЦКУ, 17 разів - у ГКУ.

Хоча, до прикладу, в Законі України "Про національну поліцію" зустрічаються всі три слова (у різних відмінках): безоплатний - 11 разів, безплатний - 5 разів, безкоштовний - 4 рази.

3
 • Дякую за грунтовний аналіз. Можете прокоментувати ось ці публікації: mises.org.ua/main/34-alex-martynov/131-free-or-costless.html та probapera.org/publication/13/25257/…, де вказують на певні відмінності між словами?
  – sashaeve
  Commented May 7, 2017 at 15:26
 • @sashaeve, чесно кажучи, трошки плутані пояснення, як на мене. Чіткої диференціації я не побачила. Втім, аргументи Alex Martynov щодо економічного підгрунтя перегукуються з юридичним, наведеним у відповіді. Commented May 7, 2017 at 16:10
 • 1
  @sashaeve У доповнення скажу, що, на мою думку, СУМ, як радянський словник, відображав тодішні реалії, тому й орієнтація була на безплатний, бо треба було створювати ілюзію безплатних благ за соціалізму-комунізму. Сучасне українське законодавство, як бачимо, хоча ще й не повністю, тяжіє до терміну безоплатний, тобто той, що таки має вартість, ціну, але передається/отримується без оплати. У запитанні був акцент щодо юридичного контексту, який я й спробувала висвітлити. Commented May 7, 2017 at 16:10
1

На сайті Онлайн Корректор бачимо:

Замініть прикметник безкоштовний, якщо мовиться про щось, надане за 0 грошових одиниць, на стилістично кращий варіант: безплатний, безоплатний.

Втім, прикметник безкоштовний зі значенням «який не потребує коштів, оплати», зафіксовано у численних словниках і живому мовленні.

Також на Словопедії (взято із газети "Хрещатик"):

Безкоштовний, безкоштовно – безплатний, безплатно

Потрібно надавати перевагу словам безплатний, безплатно, що правильніше утворені. В одному з офіційних документів я прочитав, що громадяни мають право безоплатно здобувати освіту. А чому не безплатно? Прислівника безплатно утворено за продуктивною моделлю, на зразок без відмови – безвідмовно, без користі – безкорисно. Його всі розуміють і всі вживають. Цього не скажеш про незграбне слово безоплатно, котрим багато мовців не хоче користуватися.

Ще також наткнувся на цікаву думку (однак, саме джерело не можна вважати надійним) на сайті Австрійської економічної школи:

Обидва слова сприймаються як тотожні по значенню. Але неважко помітити, що одна має справу із коштами (отже, затратами), а друге із платою (отже, ціною).

Що ж тоді безкоштовне? В вужчому значенні, неекономічні блага, тобто такі, для споживання, яких не треба використовувати обмежені засоби (неекономічним благом, для прикладу, буде повітря); але в ширшому значенні, всі блага, бо навіть для споживання повітря, ми змушені використовувати свої обмежені калорії, також свій обмежений час. Але якщо безкоштовне повітря в певній мірі легітимне твердження, безкоштовна освіта чи медичне забезпечення - це оксюморон.

Безплатне - більш ближче до того, що під цим часто розуміється. Безплатне - те, що купляється за ціну 0 грошових одиниць. Тим не менше, якщо ми вважаємо, що безплатне - це безкоштовне, то ми глибоко помиляємося. Для того, що отримати безплатну медицину-освіту, її треба створити чиїмось коштом-затратами. Звичайно, тут можна сказати, що це може бути створено немонетарним коштом, тобто не платою, стягнутою з когось іншою. Але, як можна побачити у вище наведеному прикладі із повітрям, кошти-затрати зовсім необов'язково мають бути монетарними.

Висновок:

Бесплатний краще вживати у значенні "те, що коштує 0 грошових одиниць"

Безкоштовний - "той, який не потребує коштів, оплати"

Безоплатний - згідно до онайн корректора - "те, що коштує 0 грошових одиниць" (хоча, газета "Хрещатик" взагалі рекомендує не вживати це слово).

0

Я вважаю що не потрібно обмежувати себе вживанням слова безкоштовно, чи тільки безплатно використовувати. Є прекрасні синоніми слова "безкоштовно", їх використовувати в сучасній українській мові можна і ніхто вам, це не може заборонити. Посудіть самі, українська мова наскільки різноманітна, та багата синонімами, що слідувати правилами з онлайн коректора чи словопедії не критично.

3
 • Це погана відповідь, оскільки, по-перше, вона навіть не є відповіддю на поставлене питання. І, по-друге, вона заснована на власному суб'єктивному досвіді, що категорично не схвалюється на SE ресурсах. Нікого не цікавить і нікому не потрібна ваша суб'єктивна думка.
  – improbable
  Commented May 29, 2023 at 18:49
 • я мав наувазі усне спілкування, при написанні статей, документації тощо, потрібно дотримуватись норм і правил написання або вживання тих чи інших слів. Можливо Ви праві)
  – investivon
  Commented Jun 7, 2023 at 21:54
 • я мав наувазі усне спілкування, при написанні статей, документації тощо, потрібно дотримуватись норм і правил написання або вживання тих чи інших слів - > Нікого не цікавить і нікому не потрібна ваша суб'єктивна думка. Читайте вікі SE, інакше ваші відповіді/питання будуть мінусуватися/закриватися/видалятися.
  – improbable
  Commented Jul 10, 2023 at 13:55
-1

"Безоплатний" утворене від словосполуки "без оплати". Тому нічого поганого в ньому нема.

1
 • 1
  Ласкаво просимо до сайту Ukrainian Language.SE! Наші критерії якості дещо відрізняються від того, що можна побачити на мовних форумах і блоґах. Необґрунтовані відповіді базуються лише на думці їхнього автора і тому викликають хвилю диспутів і заперечень. А якісні відповіді ґрунтуються на якісних джерелах: словниках, поважних сайтах тощо. Ви завжди можете виправити відповідь, зробивши її більш аргументованою. Для цього натисніть edit. Сторінки tour, How to Answer а також «Якими мають бути гарні відповіді» підкажуть, як можна покращити ваш допис. Commented Jan 11, 2021 at 3:18

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.