8

У теорії графів є таке поняття як гамільтонів граф/шлях/цикл. Як правильно: гамільтонова графа/шляху/циклу чи гамільтонового графа/шляху/циклу. Зі слів знайомої лінгвістки, варіант "гамільтонова" у мене через вплив російської.

3
 • Тільки "графУ". Бо "графА" - це буде про людину з титулом граф:) Дзвона чи дзвону Commented May 7, 2017 at 4:45
 • 1
  @KyryloYatsenko словник УЛІФ з вами не погоджується. Він подає закінчення -а в обох випадках: істота, математичний об'єкт
  – Yola
  Commented May 7, 2017 at 6:02
 • я більше звик довіряти спеціалізованому словнику з цього питання. Можливо, тут нам розкажуть правду: ukrainian.stackexchange.com/questions/1350/… Commented May 7, 2017 at 16:21

1 Answer 1

6

Коротка відповідь: все складно, єдиної думки нема.


Подібні запитання виникають унаслідок складності з визначенням, якою частиною мови є згадане слово. Власне, є два варіанти:

 1. Присвійний прикметник, як-то братів, — тобто, у даному випадку, «шлях, який належить Гамільтону»;
 2. Прикметниковий іменник, як-то лютий (місяць) або черговий (той, хто на посту або стежить за порядком) — у даному випадку, «шлях, який названо на честь Гамільтона»;

Наприклад, багато складнощів викликає відмінювання слова Мукачеве, але там ще втручається граматичний рід (чоловічий або середній).


Прикметники

Правопис закінчень відмінюваних прикметників виглядає так:

Н. братів
Р. братов-ого
Д. братов-ому
Зн. = Н. або Р.
Ор. братов-им
М. братов-ому (-ім)

Іменники

Допіру все логічно і не викликає заперечень.
Але у тому ж документі трохи нижче окремо наголошується (emphasis mine):

Прикметникові іменники типу будівничий, лютий (місяць), подорожній тощо відмінюються як прикметники: до будівничого, будівничі, з будівничими; лютого, в лютому.
Пор. у сполученнях: Сьогодні п’яте лютого й П’ятого лютого 1988 року.

Таким чином, сайт «Український правопис», фактично, вважає, що прикметникові іменники відмінюються за правилами прикметників, і тому — гамільтонового.

У цю схему також вписується більш розповсюджене «Шевченків твір — Шевченкового твору», а не «Шевченкова».


Щоправда, можна легко навести контрприклад — Бердичів - Бердичева, але якби це був «Бердичів шлях, міст», то було б «Бердичевого шляху, мосту».

Також, в Інтернеті на цілком поважних сайтах можна часто знайти протилежний варіант:

7
 • 1
  Це прикметник. Який граф? Гамільтонів.
  – thorn
  Commented May 7, 2017 at 12:19
 • @thorn, вірно. А місяць який? — лютий. Все — унаслідок того, що окрім «чистих» частин мови як-то іменників, прикметників тощо, існує велике різнобарв'я частин мови, які поєднують риси декількох частин мови. Наприклад, віддієприкметникові іменники. Тобто, для того, щоб однозначно класифікувати це слово саме як прикметник, варто навести поважні джерела. Інакше легко заплутатися. Commented May 7, 2017 at 16:45
 • Як взагалі може спасти на думку, що це слово може бути іменником? Прикметник стає іменником (субстантивується), коли він вживається самостійно, виконуючи синтаксичні функції, притаманні іменникам (підмет, додаток тощо), позначає не ознаку предмета, а сам предмет.
  – thorn
  Commented May 7, 2017 at 17:55
 • 1
  Вчора була нагода запитати у лінгвістки, вона сказала, що правильно Гамільтонового, а Гамільтонова - це якійсь наподібок з російської.
  – Yola
  Commented May 8, 2017 at 7:36
 • 1
  @thorn гадаю ви могли б свої коментарі оформити як відповідь.
  – Yola
  Commented May 8, 2017 at 18:13

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.