12

Наштовхнувся у перекладі книги Звонко Карановича "Три картини перемоги" на таке речення: Драгсі подивився на нього байдужим поглядом, визувся й ліг.

І виявив у СУМі наступне:

Роззувати - Скидати взуття з чиїх-небудь ніг.

Розбувати - те ж саме, тільки розмовне.

Визувати - те ж саме, тільки діалектичне.

Скажіть, будь ласка, в якому саме діалекті використовується визувати? З цитат бачу, що є у Франка. Чи значить це, що діалектизм галицький?

Розбувати чув навіть у Донецькій області, то ж припускаю, що це розмовне по всій території України. Чи це дійсно так?

1
 • найкраще було б, якщо б відповів хтось із західних областей (з підтвердженням/спростуванням тез про галицизм "визуватися" і загальноукраїнськість "розбуватися")
  – P. Vowk
  Commented May 6, 2017 at 17:44

1 Answer 1

4

Розбуватися чула на Полтавщині (нехай це буде на підтримку всеукраїнськості слова).
А якщо шукати в інтернетах визуватися, то вискакують в результатах тернопільський форум, коментарі на довколальвівських сайтах-/1/-/2/, трускавецькі новини, кілька різного-/3/-/4/-/5/ й оповідання Галини Пагутяк (нехай це буде на підтримку західності слова).

2
 • 1
  а ви зможете додати до своєї відповіді посилання-приклади (навіть якщо це посилання на результати пошуку)?
  – s0nata
  Commented Jul 11, 2017 at 16:41
 • 2
  додала, що бачила
  – ata_zh
  Commented Jul 11, 2017 at 17:11

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.