11

Наштовхнувся у перекладі книги Звонко Карановича "Три картини перемоги" на таке речення: Драгсі подивився на нього байдужим поглядом, визувся й ліг.

І виявив у СУМі наступне:

Роззувати - Скидати взуття з чиїх-небудь ніг.

Розбувати - те ж саме, тільки розмовне.

Визувати - те ж саме, тільки діалектичне.

Скажіть, будь ласка, в якому саме діалекті використовується визувати? З цитат бачу, що є у Франка. Чи значить це, що діалектизм галицький?

Розбувати чув навіть у Донецькій області, то ж припускаю, що це розмовне по всій території України. Чи це дійсно так?

1
 • найкраще було б, якщо б відповів хтось із західних областей (з підтвердженням/спростуванням тез про галицизм "визуватися" і загальноукраїнськість "розбуватися")
  – P. Vowk
  May 6 '17 at 17:44
4

Розбуватися чула на Полтавщині (нехай це буде на підтримку всеукраїнськості слова).
А якщо шукати в інтернетах визуватися, то вискакують в результатах тернопільський форум, коментарі на довколальвівських сайтах-/1/-/2/, трускавецькі новини, кілька різного-/3/-/4/-/5/ й оповідання Галини Пагутяк (нехай це буде на підтримку західності слова).

2
 • 1
  а ви зможете додати до своєї відповіді посилання-приклади (навіть якщо це посилання на результати пошуку)?
  – s0nata
  Jul 11 '17 at 16:41
 • 2
  додала, що бачила
  – ata_zh
  Jul 11 '17 at 17:11

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.