6

Дослівний переклад — внесені модулі.

Семантичне значення слова contributed в собі вміщує поняття "наданий для загального користування".

2
 • Я, власне, розімію, про що мова (я програміст). Але було б дуже добре, якби Ви змогли додатково пояснили так, щоб брати участь в дискусії змогли навіть люди з іншим «бекграундом».
  – Sasha
  May 1 '17 at 14:15
 • Фактично, «модулі, надані користувачами (чи третіми особами) [для загального користування]» — але як це сказати найкоротше…
  – Sasha
  May 1 '17 at 14:19
5

У KDE наразі перекладають так:

<…> contributed files <…>
<…> файли даних, створені іншими користувачами <…>

 
У Drupal (так, я бачу, що автор сам має відношення до спільноти Drupal і, скоріше за все, особисто це знає чи навіть мав відношення до створення, але наводжу, тому що це може допомогти іншим читачам) використовують різні варіанти:

 • contributed module (theme, toolkit, translation):

  • внесений модуль (-а тема, засіб обробки, переклад)
  • іноді:
   • наданий модуль (-а тема)
   • сторонній модуль
   • вільно розповсюджуваний модуль (-а тема)
   • додатковий модуль (-а тема)
 • user-contributed content:

  • внесений користувачем вміст
  • матеріали, які додали користувачі
 • user-contributed comments:

  • примітки (коментарі) користувачів

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.