15

Яка етимологія слова "небога"? СУМ-11 не розкриває походження слова. Етимологічний словник не містить цього слова взагалі.

Чи є зв’язок між словом "небога" та "небіжчик" чи російським "убогая"?

2 Answers 2

10

Небога — донька брата або сестри, племінниця.

«Етимологічний словник української мови» у 7 томах (том 4) містить статтю «небіж», яка повністю розкриває тему.

Коротко, етимологія походить від ПСЛ nebogъ, утвореного з частки ne «не» і основи іменника bogъ «доля, майно, багатство», буквальне значення «той, хто не має частки (при поділі майна)».

Стаття небіж
(як завжди, перепрошую за скріншот зі словнику; нема у Мережі цього словника з розпізнаним текстом)

Чи є зв’язок між словом "небога" та "небіжчик" чи російським "убогая"?

Так, є, тому що йдеться про один і той самий ПСЛ корінь bogъ «власність, частка», але треба усвідомлювати, що такі слова досить древні, і тому будь-яка етимологія досить віддалена і не відтворює сучасних значень слів.

  • Небіжчик — від ПСЛ прикметника niebogi «померлий, покійний», первісне значення — «той, хто вже більше не має своєї частки на цьому світі».
  • Убогий — того ж походження, щось на зразок «віддалений від поділу частки майна».
10

Зв’язок між словами «небіж» («небога») та «небіжчик» є — обидва походять від слова (чи принаймні спопіднені з ним) «небогий» («бідний»), що має корінь «-бог-» («-баг-»), який споріднює його зі словами «багатий» тощо.

Зв'язок між українським «небогий» і російським «убогий» теж є — «небогий» є первісним варіантом (принаймні так вважає Даль: «встарь говорили небогий вместо убогий»).

Як у слів «небіж»/«небога» значення «племінник»/«племінниця» пов'язані зі (застарілим за СУМ-11) значенням «бідолашний»/«бідолашна» — загадка. Отут росіяни ламають над цим голову, але, здається, єдиного висновку не знайшли.

P.S.: Слово «небога» є в «Етимологічному словнику української мови» в семи томах, на який Ви посилаєтеся — просто воно розкривається в тій самій статті, що й «небіж».

P.P.S.: Від них же походить слово «неборак».

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.