7

Нісно — постійно:

 • найчастіше в нейтральному сенсі про щось, що відбувається постійно, безупинно, раз-у-раз. Але, з ефектом підсилення тривалості у часі: «вони нісно говорили» те саме, що й «вони без кінця говорили» або «вони говорили та й говорили».
 • може мати негативну конотацію, якщо одноманітні дії викликають роздратування у оточуючих присутніх, тобто про щось набридливе, надокучливе. (Часто при такому його вживанні щодо людини [винуватця] вираз також передає прихований наказ «Досить! Припини!»).

Цікаво, хтось з присутніх, крім мене (Поділля), чув або вживав це слово. На жаль, не можу знайти хоч щось про нього. Це свідчить, що слово є малопоширеним діалектизмом або архаїзмом? Із походження припускаю, що воно пов'язано із польським nieznośny (набридливий, занудливий)? Можливо це слово зустрічається в іншому вигляді?

Приклади вжитку:

 • «Ти з другом був, ви говорили нісно». (із "ВКонтакті", "Сплетни Хмельницький")
 • «Чого ти нісно нипаєш!» (Моє)
 • «Нісно сидиш і сидиш там певно дира вже». (із Ask.fm)
 • «Падаєш нісно». (звідти ж)
7
 • 3
  Є варіант «ніцно»: 1, 2, 3, 4, 5. Вжитків, здається, значно більше — припускаю, що це основний варіант.
  – Sasha
  May 1, 2017 at 11:16
 • 1
  Чисто припущення — від слова «ніц» («нічого», іноді «ніяк», «ніколи»)? Хоча значення, фактично, протилежне — але (1) так іноді трапляється; (2) в українській мові практикують підсилення заперечення, тому, наприклад, «ніц у мене не виходить» ≈ «постійно в мене не виходить». Але це суто необґрунтоване припущення.
  – Sasha
  May 1, 2017 at 11:35
 • Центральна Україна, ніколи не чув.
  – Yellow Sky
  May 1, 2017 at 11:50
 • Іще часто пишуть «ніц но» (1, 2, 3, 4, 5) і навіть «ніц-но» (1).
  – Sasha
  May 1, 2017 at 11:52
 • Тому ще одна теорія: від (спочатку) неправильної інтерпретації стику «ніц» («нічого») і «но» (значення 3 — «тільки»). Наприклад, «не робить нічого, тільки в своєму комп'ютері сидить» → «не робить ніц, но в своєму комп'ютері сидить» → «не робить, ніцно в своєму комп'ютері сидить». Приклади такіх випадкових стиків: «Кіт і граф Попеловський» (1, 2).
  – Sasha
  May 1, 2017 at 12:02

2 Answers 2

9

Синоніми

Як правильно зазначає у коментарях @Sasha, це слово виглядає як ланцюжок у омонімічній лінійці нітно, ніцно, нісно.

Вживання

Слово «ніцно = завжди» присутнє на мапі діалектів (№ 202) проекту DialectStat.
(Оновлено листопад/2018: гостинг Wikispaces закрито, будь ласка, допоможіть оновити посилання)

І воно, дійсно, виглядає як типове для Поділля:

Слово ніцно на мапі діалектів
Image courtesy of DialectStat.

Легенда (значення кольорів на мапі):

 1. ніколи не чув цього слова;
 2. знаю, але ніколи не вживаю;
 3. вкрай рідко вживаю;
 4. вживаю час від часу, або на рівні з іншим аналогом;
 5. активно вживаю тільки такий варіант слова.

Етимологія

Етимологічний словник української мови містить статтю про слово ніт, яке, як вважається, є результатом злиття виразу «* не є ту» (< ПСЛ ne je(stь) tu)

Логічно припустити, що ніцно утворилося за допомогою цілком стандартного прислiвникового суфікса -но, у значенні «нічого іншого окрім…».

Тобто, «ніцно говорити» = «не робити нічого іншого, окрім як говорити».

Можна порівняти зі словом лише (лишень) у значенні «виключно, тільки», яке має подібну логіку утворення від лишати, позбавляти (усього іншого).

7

Думаю, що це артефакт, який залишився від старих діалектів. Наприклад, дослівний переклад з польської:

Nie robię nic - Не роблю нічого (Не роблю ніц)

Слово ніцно я б розділяв на два слова - ніц но (нічого, крім).

Моя прабаба (мешканка Яворівщини) вживала це слово в значення наведеному bytebuster - «не робити нічого іншого, окрім як», а також «постійно», «весь час», а не «завжди», як це наведено на карті діалектів. Наприклад

Ніц но ходить по дворі - Весь час ходить по дворі

Ніц но прийде, почне розказувати... - Постійно коли приходить, почне розказувати...

В останньому реченні «постійно» можна синонімічно замінити на «завжди», але НМД слово «завжди» не зажди можна замінити на «постійно» (ніцно).

1
 • Про поділ на два слова – дуже слушна думка.
  – Jack
  May 19, 2017 at 6:35

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.