3

Питання стосується комп'ютерної графіки - рейтрейсинг. Перекладаю речення:

Ми також реалізовали інші функції, такі як фейковий Френель (використовуючи facing ratio) і заломлення.

2
 • А не могли б Ви пояснити, що воно означає? Бо не всі володіють англійською термінологією комп'ютерної графіки. А знаючи, що це, легше шукати.
  – Sasha
  Commented Apr 28, 2017 at 20:42
 • Хм... Здається, косинус кута між напрямком камери і нормаллю до поверхні.
  – Sasha
  Commented Apr 28, 2017 at 20:52

2 Answers 2

2

Російською «facing ratio» перекладають як «коэффициент обзора поверхности».

Це є абсолютне значення (модуль) косинуса кута між напрямком камери (тобто погляду) і нормаллю до поверхні. Тобто це значення змінюється в межах від 0 до 1, наприклад: коли ми дивимося на горизонтальну підлогу згори вниз — 1, коли ми дивимося на підлогу під кутом 45° — приблизно 0.7, коли ми дивимося на підлогу, повернувши голову набік і поклавши її на підлогу — приблизно 0.

Залишається скалькувати як «коефіцієнт огляду поверхні» — хоч цей термін досі ніде не використовується.

4

Ця відповідь - суцільне ОД.

Тут важливо зрозуміти, що означає facing і потім правильно це перекласти. Тут facing означає щось на кшталт зустрічі, зіткнення. А facing ratio те, наскільки відверта зустріч. Якщо погляд падає під кутом 90°, то відвертість зустрічі найбільша, якщо під кутом 0° - найменша. Отже, facing ratio можна перекласти як коефіцієнт/показник і далі знов варіанти: прямоти погляду, падіння погляду.

Гадаю, що слово поверхня, на поверхню, з поверхнею додавати не потрібно.

1
 • 1
  Гм, «коефіцієнт прямоти [п]огляду» (а як пояснення: «коефіцієнт близькості напрямку погляду до абсолютно перпендикулярного поверхні») — прикольно. Значно наочніше, ніж «коефіцієнт огляду поверхні».
  – Sasha
  Commented Apr 29, 2017 at 9:21

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.