11

Невже "Само собою розуміється"?

closed as unclear what you're asking by bytebuster Oct 19 '17 at 12:55

Please clarify your specific problem or add additional details to highlight exactly what you need. As it's currently written, it’s hard to tell exactly what you're asking. See the How to Ask page for help clarifying this question. If this question can be reworded to fit the rules in the help center, please edit the question.

 • 6
  Коли запитуєте значення терміну з іноземної мови, завжди вказуйте (1) приблизний переклад своїми словами: не всі з нас знають усі іноземні мови; (2) контекст, в якому термін має сі використовувати; (3) продемонструйте спробу знайти відповідь самостійно; (4) вкажіть, чим знайдені вами варіанти не підходять. – bytebuster Apr 24 '17 at 14:46
17

«Ясна́ річ».

Наприклад:

Ясна річ, він хоче застукати злодіїв на гарячому (Григорій Косинка, Новели, 1962, 185)

10

ЯСНО ЯК БОЖИЙ ДЕНЬ, казали моя бабуся.

СУМ підтверджує:

ЯСНО

 1. у знач. присудк. сл. Те саме, що зрозуміло

Ясно як [божий] день див. день.

ДЕНЬ, дня, чол.

Ясно як [божий] деньзовсім ясно, очевидно.

— Що вдарити треба неодмінно першими — це Боженкові.. було ясно як день, бо ж атакуючий завжди має перевагу (Юрій Смолич, Реве та стогне.., 1960, 341)

 • Ще може бути цілком ясно, але думаю це більше діалектизм. – Bohdan Kuts May 25 '17 at 10:04
7

Хоча це схоже на кальку з російської, але СУМ-11 наводить цей вираз у статті розумітися і наводить навіть цитату з листа Лесі Українки:

Розуміється само собою що — що-небудь не потребує доказів, є очевидним для всіх. Коли я і в Одесу не поїду (се само собою тепер розуміється), і тебе на свята не діждусь, то буде кепський інтерес... (Леся Українка, V, 1956, 214).

А ось і саме означення слова "розумітися" яке може вживатися як безособове дієслово:

2. також над чим, рідко за чим, безос. Мислитися, сприйматися, матися на увазі. Коли згадаємо, як тісно і самовільно розумілося те, що дозволено і недозволено в літературі, — тоді зрозуміємо ту бурю гніву, яку викликав Франко серед галицьких читачів своїм новаторством (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 32); — А Шовкун тут уже очі видивився виглядаючи, — казав Черниш.. «Але я виглядав тебе далеко більше за Шовкуна, — розумілося за цими словами..» (Олесь Гончар, III, 1959, 396).

У корпусах також є декілька прикладів (проте, не багато) використання цього виразу.

Паралельний російсько-український корпус - "Пан Халявський" Квітки-Основ'яненка у перекладі Б. Д. Антоненка Давидовича:

 • Само собою розуміється, що я, як об'явлений пестунчик їхній, мав найбільше пестощів, ніж старші брати мої.
 • Само собою розуміється, що я не казав таких слів, бо не знав про існування і значення їх,..
 • Само собою розуміється, що наречена нічого не знає й не має права вибирати, а одержує і кохає того, кого їй дадуть.

Корпус Mova.info за пошуком словоформ "собою" + "розуміється" у художній прозі дає 10 результатів:

 • Само собою розуміється, що таке життя йому швидко збридло і що він ждав весни, як спасенія душі. (Іван Франко, Boa Constrictor)
 • Серпанок сам собою розуміється. (ЧЕРЕЗ КЛАДКУ ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА, 1940)
 • Це саме собою розуміється, прошу пані, бо ж, ясна річ: душа, що визначається такими високими прикметами, мусить без сумніву жити в гарнім жіночім тілі … (ОСИП ТУРЯНСЬКИЙ, "Син землі", 1933)
 • А само собою розуміється, що без танка та без бомби на сто двадцять п'ять пудів народного господарства не відновиш. (Остап Вишня, Зібрання творів у 4 томах)
 • На селі, само собою розуміється, не так, як у місті. (Остап Вишня)
 • Та само собою розуміється, що - школа, клуб, хатачитальня, фізкультура, сільськогосподарський гурток! (Остап Вишня, Зібрання творів у 4 томах)
 • Бо ж, само собою розуміється, працювати тепер для своєї власної держави не те, що колись працювати на хазяїна … (Остап Вишня, Зібрання творів у 4 томах)
 • Ми, само собою розуміється, не від того, щоб побувати на Місяці, чи на Марсі, чи навіть на Сатурні й на Нептуні … (Остап Вишня, Зібрання творів у 4 томах)
 • Будинок для клубу й було збудовано, але за Врангеля тут, само собою розуміється, була церква. (Остап Вишня, Зібрання творів у 4 томах)
 • І, само собою розуміється, « найкраще од усіх » … (Остап Вишня, Зібрання творів у 4 томах)

У підкорпусі публіцистичних текстів аж одна цитата:

Сталін говорив, що « само собою розуміється, нація, як всяке історичне явище, має свою історію: початок і кінець ». (Микола Хвильовий, 1928)

4

Зі словника Виргана, Пилинської

само собою зрозуміло; звичайна (певна) річ; (іноді) самозрозуміла річ.

We're looking for long answers that provide some explanation and context. Don't just give a one-line answer; explain why your answer is right, ideally with citations. Answers that don't include explanations may be removed.

4

"Це певна річ", "це є зрозуміло".

Джерело: С. І. Головащук «Російсько-український словник сталих словосполучень» (2001, Київ, «Наукова думка», 640 сторінок).

We're looking for long answers that provide some explanation and context. Don't just give a one-line answer; explain why your answer is right, ideally with citations. Answers that don't include explanations may be removed.

 • 5
  Тому, хто поставив «-1»: взагалі вважається хорошим стилем — пояснювати, через що знижено оцінку. – Sasha Apr 25 '17 at 7:26
 • 1
  @Sasha, -1 поставив я. Пояснення — тут. – bytebuster Apr 25 '17 at 21:05
 • Let us continue this discussion in chat. – bytebuster Apr 26 '17 at 7:49
3

Само собою [зрозуміло][1][2][3]


1. Українсько-російский і російсько-український фразеологичний словник (Олейник І. С., Сидоренко М. М.)
2. Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська)
3. Практичний російсько-український словник: Найуживаніші слова і вислови. — 2000. (Непийвода Н. Ф.)

We're looking for long answers that provide some explanation and context. Don't just give a one-line answer; explain why your answer is right, ideally with citations. Answers that don't include explanations may be removed.

 • 2
  «We're looking for long answers that provide some explanation and context. Don't just give a one-line answer; explain why your answer is right, ideally with citations. Answers that don't include explanations may be removed.» Яке питання — така відподвідь. Тим паче після зауваження модератора, автор не вніс ясності. Не зрозуміло чого він саме хоче — альтернативи чи точний переклад. Я обрав останнє, бо стоїть мітка «переклад». Що не так? – stegetsj Apr 26 '17 at 5:40
 • По-моєму, у Вас все правильно. То модератор перестарався. – Sasha Apr 26 '17 at 6:40
 • @Follower, Re: «Яке питання — така відподвідь» — не згоден; неякісне запитання не є підставою для неякісних відповідей. Тим більше, що «після зауваження модератора, автор не вніс ясності». Це може бути підставою для close-vote. Я, насправді, сидів і чекав, коли з'являться голоси за закриття запитання. Натомість, я бачу +8 голосів — НМД. не заслугованих. – bytebuster Apr 26 '17 at 7:58
 • 3
  Як на мене, абсолютно нормальна відповідь: (1) за темою; (2) чітко; (3) з джерелами. – Sasha Apr 26 '17 at 13:12

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.