12

Шановна спільното, допоможіть! Маємо слово "elicitation" від дієслова зі значенням "витягати", "виявляти", але з емоційним забарвленням: щось штибу "витягати на світ Божий" абощо. Чи є можливість або ідеї, як перекласти "elicitation" одним словом?

Elicitation is asking questions that stimulate people to respond and take the behavior you want.

Дякую.

2
 • З опису незрозуміло, який відтінок має процес, яка його кінцева мета. Це щось негативне на штиб маніпуляції чи навпаки? Commented Apr 25, 2017 at 9:13
 • ні, це не негатив. Це саме "видобуток інформації з когось", щось на кшталт "докопатися до істини" Commented Apr 25, 2017 at 10:02

2 Answers 2

10

Можна піти іншим шляхом і звернути увагу на мистецтво Сократа, який за допомогою правильних запитань виявляв правильне знання у людині. Це мистецтво називається майєвтика (грецькою "повивальне мистецтво"):

Майєвтика — (μαιευτική se. Τέχνη — «повивальне мистецтво») запропоноване Сократом мистецтво витягувати приховане в людині правильне знання за допомогою майстерних навідних питань.

3
 • овва, яка цікава штука - дякую! До речі, цікаво, навіщо в українському варіанті цього слова додано "й". Не логічніше було б залишити просто "маєвтика"? Commented Apr 25, 2017 at 10:05
 • 1
  @РоманКушнарьов, мабуть, тому ж, чому Майя, а не Мая.
  – Sasha
  Commented Apr 25, 2017 at 11:24
 • та я б не сказав. Бо в тій же статті на Вікіпедії подається і з "й", і без нього. Commented Apr 26, 2017 at 8:55
7

Зі словника e2u

витяга́ння, вийма́ння; ви́явлення, виявля́ння, ви́яв

4
 • Враховуючи, що в оригіналі йдеться про виявлення талановитих кандидатів рекрутером, можна ще спробувати такі квазісиноніми: ви́раз [талантів кандидатом], про́яв; трішки метафорично: ви́лив, про́блиск.
  – Sasha
  Commented Apr 25, 2017 at 7:36
 • тут трохи не про те. Тут саме видобуток інформації з когось. Commented Apr 25, 2017 at 10:05
 • 1
  @РоманКушнарьов, навіть не знаю... Витягання, видобування, отримування, одержання, діставання? Викривання/викриття, відкриття, розкриття?
  – Sasha
  Commented Apr 25, 2017 at 12:34
 • діставання, до речі, дуже гарний варіант. Дяка, що нагадали. Commented Apr 26, 2017 at 9:23

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.