10

Створюємо андроїд-додаток для вивчення українського правопису. Отримали відгук і не можемо вирішити, чи коректне зауваження?

Сам додаток: "Український правопис"

1 Answer 1

12

Відмінити/скасувати

Ось, що про це думає Олександр Пономарів на своєму блозі

Російське отмена спектакля перекладаємо скасування вистави (або спектаклю).

Отменить спектакль – скасувати виставу (спектакль), бо відмінити – те саме що й змінити. Наприклад: "Тепер я наче трохи натуру відмінила" (Леся Українка).

А ось розгорнутіший варіант з lecture.in.ua

Під упливом рос. отменять недоречно вживають в українській мові слово відміняти (відмінювати), яке озна­чає «робити щось або когось іншим, змінювати»: «Без первісних тілець природа могла б самовільно, не потребу­ючи праці, усе відміняти на краще» (М. Зеров); «Тепер я наче трохи натуру відмінила» (Леся Українка); «Але сопілки й тамбурини глухий одмінюють мотив» (М. Рильський). На позначення поняття «визнавати, оголошувати щось не­дійсним, незаконним, припиняти дію чогось» використо­вуємо слово скасовувати та його похідні: скасовувати (скасувати) закон, указ, вирок, заняття тощо. Напр.: «Коли б уряд про це довідався, він міг би скасувати самий цех за таку постанову» (З. Тулуб); «Заняття в гімназії на цей день були скасовані» (Ю. Смолич); «Звістка про скасування «Життя і слова» була мені сумна не тільки з загальних, але й з особистих причин» (Леся Українка).

А ось одне з правил на LanguageTool:

enter image description here

Вихід/вийти

Тут мені важко визначитись, може й існує якесь правило щодо надписів на кнопках, але я його не знаю. У ліфті ми нормально можемо побачити поруч із кнопкою, наприклад, "підвал", тобто іменник. З іншого боку, якщо Open і Save ми перекладаємо як "Відчинити" і "Зберегти", то має бути "Вийти".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.