7

Питання стосується комп'ютерної графіки.

Перекладаю це речення:

Цей метод (рейтрейсінг) споживає дуже багато часу, як правило, для корисних результатів потрібно кілька тисяч секунд, так багато розрахунків, як і в wire frame drawing.

2
 • 2
  Використовуй силу, Люку...
  – Yola
  Commented Apr 23, 2017 at 12:01
 • 2
  Трішки не за темою, але: за правилом дев'ятки мало б бути «рейтрейсинг». Іще: дуже дивно, що в ньому «потрібно <…> так багато розрахунків, як і в wire frame drawing»; в wire frame drawing насправді небагато розрахунків, а в ray tracing — в кілька тисяч разів більше, ніж в wire frame.
  – Sasha
  Commented Apr 25, 2017 at 7:51

2 Answers 2

6

Ми можемо малювати заповнені багатокутники або лише їхні ребра.

enter image description here

Хоча Загальний народний англійсько-український словник має статтю wireframe

wireframe [ˈwʌɪəfreɪm] n
1) каркас; каркасне предста́влення
2) комп. функціональний макет
• wire frame model — каркасна модель
• website wireframe — макет вебсайту

але переклад каркасне малювання чи малювання каркасу мені не дуже подобається. Якось зрозуміліше звучить малювання ребер для wireframe drawing і малювання граней для solid drawing.

3

Підтримуючи відповідь Yola, все ж хотів би сказати на захист терміна «каркасна модель», що:

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.