8

Часто після ділової зустрічі приходиться писати лист з ключовими моментами зустрічі. Такий собі лист-резюме. Англійською це називають follow-up letter. Я не можу підібрати український аналог, який би не звучав як варіант від Google Translate(тупо і в лоб). Як перекласти на українську "follow-up letter"?

3
 • 2
  Ласкаво просимо до сайту Ukrainian Language.SE! Цей сайт — не перекладацький сервіс. Для того, щоб на запитання можна було відповісти, треба (1) написати своїми словами значення іноземного слова, про яке йдеться; (2) уточнити контекст, в якому слово має виживатися; (3) показати спробу розв'язати проблему самостійно; (4) пояснити, чим знайдені в Інтернеті варіанти перекладу не підходять до вашої мети.
  – bytebuster
  Apr 21 '17 at 18:26
 • 1
  Лист нагадування (можна з дефісом) або лист в нагадування, лист продовження (можна з дефісом) або лист в продовження, перевіряльний лист, контрольний лист. Також дивись follow-up
  – Yola
  Apr 22 '17 at 2:53
 • 1
  А чому вам резюме зустрічі не подобається? Apr 25 '17 at 9:32
5

Подальший лист або лист із (щодо) подальших кроків

Принаймні, такий варіант перекладу і вживання follow-up знаходимо в документах:

 1. Підсумковий документ Віденської зустрічі 1986 року представників держав-учасниць Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі, що відбулася на основі положень Підсумкового акта, які відносяться до подальших кроків після наради (Concluding Document of Vienna Meeting 1986 of Representatives of the Participating States of the Conference on Security and Co-operation in Europe, Held on the Basis of the Provisions of the Final Act Relating to the Follow-up to the Conference)

 2. Глосарій Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) - EUROPEAN STANDARDS/ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ - ... follow-up procedures - подальші процедури/...

 3. Матеріали семінару "Підтримка розвитку громади зсередини" проекту UCBI/USAID - Follow-up проекту - подальший розвиток

Додатково, стаття в СУМ на слово ПОДА́ЛЬШИЙ, а, е.

 1. Який настає, іде, відбувається і т. ін. після чого-небудь, за чимсь; протилежне попередній. Контузія і нелегке подальше життя наклали свій відбиток на характер і душевний склад хлопця (Іван Цюпа, Вічний вогонь, 1960, 132); Знали, нелегкою буде подальша дорога (Олесь Гончар, II, 1959, 128);

// Який триває далі, продовжується (про розвиток, прогрес і т. ін.). Лірична тема батьківщини, її людей і пейзажу знайшла подальший розвиток у творчості художників-реалістів (Літературна Україна, 27.III 1964, 4).

2
 • Із вашого першого прикладу випливає також «підсумковий лист», який особисто мені дуже подобається, навіть якщо це і новотвір.
  – bytebuster
  May 11 '17 at 22:52
 • @bytebuster, в першому прикладі підсумковий відповідає англійським concluding і final (і це, я так розумію, офіційний переклад). Якщо його ще вживати для follow-up, буде плутанина, особливо в офіційних документах. May 12 '17 at 11:27

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.