12

Не пам'ятаю звідки, але в моїй голові сидить теза про те, що в українській мові є якісь обмеження у застосуванні дієприкметників, суттєво відмінні від російської.

Це можна продемонструвати наступним прикладом:

 • російською: Вот человек, идущий на работу.
 • українською: Ось людина, що йде на роботу.

Те ж саме і в доконаному виді: пришедший на работу проти що прийшла на роботу.

Принаймні для дієслів недоконаного виду, така конструкція присутня і в англійській мові: this is a person walking to work.

Яке правило українського правопису регламентує такі випадки, та чи є більш стислі форми для передачі того ж змісту?

7
 • 3
  Є отаке. Але цей текст різні люди трактують по-різному. Та й згодні з ним, мабуть, теж не всі (хоча щодо останнього не впевнений).
  – Sasha
  Commented Apr 20, 2017 at 15:50
 • 3
  Ще тут: В українській мові не існує активних дієприкметників взагалі. Існує деяка кількість віддієслівних прикметників, що втратили дієслівні ознаки (час і вид) і означають уже не дію, як дієприкметники, а сталу властивість когось чи чогось. Наприклад, «нападаючий злочинець» — неправильно, а «нападаючий» як роль у футбольній команді — правильно. Commented Apr 20, 2017 at 17:30
 • 1
  @bytebuster, це цікаво, але, на жаль, це wiki, написана невідомо наскільки обізнаною людиною — хоч і на основі двох серйозних джерел: Б. Антоненко-Давидович «Як ми говоримо» і Олена Курило «Уваги до сучасної української літературної мови». Посилання на перше джерело я вже давав, тож тепер лишається додати посилання на друге.
  – Sasha
  Commented Apr 27, 2017 at 6:28
 • 1
  @OksanaGubrenko, забув :) додати головне: у моєму суб'єктивному розумінні, відповідь не має ґрунтуватися виключно на єдиному джерелі, бо на одне джерело найлегше знайти опонента (досить поважного), який будь-яку теорію може оскаржити. Наприклад, у мене давно лежить матеріал на запитання+власну відповідь на одну спірну тему, де словник Дмитра Яворницького суперечить самому Максу Фасмеру, великому і могутньому. І я упевнений, що якщо я не надам більше джерел, то цей допис викличе бурю заперечень. Commented Apr 27, 2017 at 12:54
 • 1
  @bytebuster, зрозуміла - самі собі встановлюємо обмеження) щодо Вашого матеріалу за посиланням, то думаю, він викличе бурю заперечень і емоцій і з інших причин: не на часі, так би мовити) та й, мабуть, не на цьому ресурсі) Commented Apr 27, 2017 at 13:42

1 Answer 1

6

Професор Ющук І.П., Практикум з правопису і граматики української мови (2012).

§ 87. Дієприкметник як форма дієслова

Дієприкметник, як уже свідчить його назва, має ознаки і дієслова, і прикметника. Відповідає на питання який?

Як форма дієслова він називає дію, буває доконаного (позеленілий) або недоконаного (зеленіючий) виду, має ознаку перехідності (побілений) і неперехідності (побілілий). З іншого боку, дієприкметник, як і прикметник, називає ознаку предмета (достигле яблуко), змінюється за родами, числами й відмінками (достиглий, достигле, достиглі, достиглих).

Дієприкметники бувають активні і пасивні.

Активний дієприкметник називає ознаку предмета, зумовлену дією того самого предмета: вогнище погасло — погасле вогнище; вогнище згасає — згасаюче вогнище.

Пасивний дієприкметник називає ознаку предмета, зумовлену дією іншого предмета: хтось погасив вогнище — погашене вогнище. Крім того, пасивні дієприкметники можуть називати ознаку предмета, зумовлену зворотною дією того самого предмета: хлопець умився — умитий хлопець; дівчина збентежилася — збентежена дівчина.

Час у дієприкметниках не визначається. Частки (постфікса) -ся в дієприкметниках не буває: відірвався — відірваний, згорбився — згорблений

Пасивні дієприкметники короткої форми не мають.

Усі дієприкметники відмінюються, як прикметники твердої групи

§ 88. Творення і вживання активних дієприкметників

Активні дієприкметники творяться лише від неперехідних дієслів.

Активні дієприкметники бувають доконаного і недоконаного виду.

 1. Активні дієприкметники доконаного виду творяться, як і минулий час, від основи неозначеної форми дієслова доконаного виду за допомогою суфікса -л(ий): посиві(ти)—посивілий, підупа(сти) — підупалий, зів’я(нути)— зів’ялий.

Суфікси -ш(ий), -вш(ий), -вш(ийся) в українській мові для творення дієприкметників не використовуються: не “посинівший”, а посинілий; не “висохший”, а висохлий; не “розчервонівшийся”, а розчервонілий.

 1. Активні дієприкметники недоконаного виду творяться від основи теперішнього часу дієслова за допомогою суфікса -уч(ий) для І дієвідміни і -ач(ий) для II дієвідміни. Для цього досить дієслово поставити в 3-й особі множини теперішнього часу (що роблять? ) і -ть замінити на -ч(ий): несуть — несучий, радіють — радіючий, лежать — лежачий, скриплять — скриплячий.

 2. Активні дієприкметники недоконаного виду (на -учий, -ачий) вживаються рідко, і то без залежних слів: Не бійся гостя сидячого, а бійся стоячого (Нар. творчість). Умираючий промінь сонця падає на березу, кривавить білу кору (А.Шиян). Здалеку долітають завмираючі гуки музики (І.Нечуй-Левицький). Нудьгуючими очима дивився він на село (З.Тулуб).

Але як неприродні, штучні сприймаються ті самі дієприкметники, коли їх вжито із залежними словами: Не бійся гостя, сидячого за столом. Поволі вмираючий на заході промінь сонця кривавить білу кору берези. Здалеку долітають завмираючі в ранковій тиші гуки музики. Нудьгуючими від пересичення очима дивився він на село.

У такому разі їх слід замінити:

а) підрядним означальним реченням: Не бійся гостя, що сидить за столом;

б) дієприслівником: Промінь сонця, поволі вмираючи на заході, кривавить білу кору берези;

в) способовою формою дієслова: Здалеку долітають гуки музики й завмирають у ранковій тиші;

г) пасивним дієприкметником: Знудженими від пересичення очима дивився він на село.

Частіше активні дієприкметники недоконаного виду використовуються в термінологічних словосполученнях: блукаючий нерв, крокуючий екскаватор, несуча поверхня крила, ведуче колесо, резонуюча камера, ріжучий диск, діючий вулкан, тонізуючі речовини.

Але й тут їх намагаються по можливості уникнути.

Наприклад, замість “оточуюче середовище” тепер кажуть: навколишнє середовище, довкілля, оточення; замість “ріжучий інструмент” — різальний інструмент; замість “спрямовуюча рейка” — напрямна рейка; замість “узагальнююче слово” — узагальнювальне слово; замість “уточнюючий член речення” — уточнювальний член речення тощо.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.