14

Згідно з логікою дієвідмінювання, слово відповідати в 3-й особі множини майбутнього часу доконаного виду має перетворитись на відповідять. Але звучить це трохи дивно і смішно.

Чи є така форма правильною, та чи існують інші форми цього дієслова окрім очевидного дадуть відповідь?

5
 • 2
  Є ще такі запитання: 1, 2. Здається, це «defective verb» — він має лише частину форм. (Хоча в деяких діалектах/говірках форм більше, але в цілому по Україні єдиного варіанту для деяких форм немає.)
  – Sasha
  Commented Apr 20, 2017 at 15:43
 • 3
  @Sasha - Історично форми [відпо]вісти мали такі самі закінчення, як і дієслово їсти, бо обидва належать до т.з. класу нетематичних дієслів, закінчення в них приєднуються безпосередньо до кореня. В слов’янських мовах їх усього 5 (бути, дати, їсти, [відпо]вісти, та імати [імам, імаш] – цей останній у нас тут випав), впізнаються вони по закінченню в 1 ос. одн. тепер. ч.: відповім - їм, відповіси - їси, відповімо - їмо, відповідять - їдять, тому (а історично так і було) наказ. спос. 2 ос. одн. має бути як іж!, тобто відповіж! Це абсолютно орґанічна форма й є в инш. слов’ян. мовах.
  – Yellow Sky
  Commented Apr 20, 2017 at 23:29
 • 3
  @YellowSky, було б добре, якби Ви це додали в ті питання як відповідь. Бо думка розумна, навіть на мій погляд, логічніша, ніж деякі речі, що там зараз як відповіді оформлені, але, як коментар, вона менш помітна. Хоча це, звісно, на Ваш розсуд. (Іще добре було б її підкріпити вказівкою на те, що навіть в правописі «їсти» і «…вісти» винесені в одну окрему групу поза дієвідмінами.)
  – Sasha
  Commented Apr 21, 2017 at 7:53
 • 2
  @Sasha - Я сам думав написати й напишу, тільки це розлога тема, там требя з ятями та реконструйованими змінами звуків писати, посидіти треба, я на вихідних напишу. Там у вас у питанні #2 запитувач сам пише про це, перелічує й видатних письменників, які так писали
  – Yellow Sky
  Commented Apr 21, 2017 at 9:37
 • За старою інститутською системою за «відповідять» ви б отримали -6 балів на диктанті. «Вони відповідатимуть довго» або «вони нададуть відповідь через деякий час», так можна сказати. Commented Mar 21 at 22:20

3 Answers 3

13

Найголовніше: дієслово доконаного виду — це відповісти, а відповідати — це дієслово недоконаного виду.

відповідатидієслово недоконаного виду

МАЙБУТНІЙ ЧАС Однина Множина
1 особа відповіда́тиму відповіда́тимемо, відповіда́тимем
2 особа відповіда́тимеш відповіда́тимете
3 особа відповіда́тиме відповіда́тимуть

відповіcтидієслово доконаного виду

МАЙБУТНІЙ ЧАС Однина Множина
1 особа відповім відповімо
2 особа відповіси відповісте
3 особа відповiсть [відповідять]

Щодо останньої форми відповідять, то саме цей словник, УЕМІФ НАН України, твердить, що вона взагалі не утворюється, тобто «небажана», хоча инші словники, наприклад «Українська літературна вимова і наголос», 1973, тієї ж у принципі Академії Наук, цю форму наводить серед инших як правильну. Або ось, Інформаційно-пошукова система "Український правопис" теж каже, що відповідять – це нормально. Перевірте самі, це § 80.7.

Щодо використання форми "відповідять", можна перевірити у корпусі ГРАК: вона використовується зараз і в використовувалась в минулому.

4
 • Ем... чому не дотримуєтесь діючих правил і пишете инші? Commented Apr 21, 2017 at 12:53
 • @BohdanKuts - Скажімо так: не я теперіні діючі правила складав, я вважаю, що правила, які раніше були такими самими діючими, точніші, бо й я, й усі скрізь кажуит саме инші. До того ж, тут питання зовсім не про це слово. :)
  – Yellow Sky
  Commented Apr 21, 2017 at 13:09
 • @RomanMikhol - Та ви що, так-таки від чортів, а зовсім не з грецької абетки?
  – Yellow Sky
  Commented Mar 21 at 22:38
 • 1
  @Sútnôstj, lcorp.ulif.org.ua/ElWelding/Home/… і lcorp.ulif.org.ua/ElWelding/Home/… — це були посилання на таблиці відмінювання, а не на тлумачення (отой словник електрозварювання ElWelding використовувався як спосіб послатися на конкретну сторінку словника ULIF). Можливо, тепер варто послатися на корінь lcorp.ulif.org.ua/dictua або на якісь неофіційні дзеркала на кшталт goroh.pp.ua/Словозміна/відповідати і goroh.pp.ua/Словозміна/відповісти. А може, і так непогано…
  – Sasha
  Commented Mar 23 at 7:50
1

Дієслова архаїчної групи

Дієслова бути, їсти, дати та спрефіксовані дієслова з основою на -вісти (відповісти, доповісти, розповісти та ін.) становлять окрему групу дієвідмінювання, не належать ні до першої, ні до другої дієвідмін, бо в теперішньому часі і в простому майбутньому доконаного виду вони мають закінчення, яких немає в дієслів І та ІІ дієвідмін. Ці дієслова зберегли старовинну (архаїчну) систему відмінювання. Кожне дієслово цієї групи відмінюється неоднаково.

Дієслово дати і похідні від нього віддати, видати, здати, подати та ін.,а також дієслова, утворені шляхом префіксації від -вістидоповісти, відповісти та ін. (у Словнику української мови всього 9 слів) є дієсловами доконаного виду, тому в теперішньому часі вони не вживаються, а мають тільки форми майбутнього простого часу:

enter image description here


Відмінювання дієслів ДAТИ, ЇСТИ, ВІДПОВІСТИ, БУТИ

За характером особових закінчень теперішнього часу (або майбутнього часу дієслів доконаного виду) дієслова поділено на дієвідміни: першу й другу. Лише чотири дієслова становлять окрему групу. Чинний Правопис в § 115 п.7 визначає:

Дієслова да́ти, ї́сти, відпові́сти́, розпові́сти́ та інші з частиною -вісти, а також бу́ти з усіма похідними від них становлять відповідно до закінчень теперішнього часу (або майбутнього часу дієслів доконаного вину) окрему групу.

enter image description here

Форма дієслова "відповісти" в III особі множини майбутнього часу - це виключення із загального правила, його слід запам'ятати.

-1

Відповістимуть.
Мовознавці, імовірно, так не вважають, але в розмовній українській це слово зустрічається. І звучить не так «дивно і смішно», як «відповідять».

5
 • Я б не сказав, що тут взагалі щось смішно, не кажучи вже про те, що ставити дієслова доконаного виду в майбутній композитний стан взагалі не можна. Що, *написатимуть, *стрибнутимуть, *впастимуть, *сістимуть? Це ж покручи, вони не смішні. А відповідять - це орґанічне слово, відповім - їм, відповіси - їси, відповімо - їмо, відповідять - їдять — що тут смішного? Це норма, а норма вона об’єктивна, не смішна ні з якого боку,
  – Yellow Sky
  Commented Apr 21, 2017 at 13:46
 • Автор запитання теж вважає, що «відповідять» звучить «трохи дивно і смішно». Я написав у відповіді, що моя відповідь — не відповідь мовознавця. Як натуральний українець, не вважаю «відповістимуть» та інші подібні слова покручами. Нормальні слова.
  – liehater
  Commented Apr 21, 2017 at 14:00
 • 1
  Хоча… Слова на -муть більш характерні для недоконаного виду: писатимуть, стрибатимуть, падатимуть, сідатимуть, відповідатимуть. Тому у доконаному виді правильно має бути напишуть, стрибнуть, впадуть, сядуть, відповідять. Думаю над тим, чи не видалити тепер свою відповідь взагалі, оскільки сам тепер вважаю її неправильною.
  – liehater
  Commented Apr 21, 2017 at 14:49
 • 1
  Думаю, що видаляти не варто, ми тут усе про неї обговорили, а може й знайдеться хтось, в кого в родині так і говорили, то збагатіємося знанням. ;) Мінусувати за таке ніхто не буде.
  – Yellow Sky
  Commented Apr 21, 2017 at 15:25
 • Приклади вживання: corpora.informatik.uni-leipzig.de/en/…
  – Sasha
  Commented Apr 25, 2017 at 18:11

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.