15

Як назвати людину, яка має те саме прізвище, що і той, хто говорить?
Є слово рос. однофамилец, і Російсько-український словник фразеологізмів (сталих виразів) перекладає його так:

У нього зі мною, у мене з ним те саме (одно, однакове) прізвище; він зі мною, я з ним того самого (одного, однакового) прізвища.

Ці варіанти виглядають занадто довгими.

В Інтернеті можна часто знайти варваризм однофамілець:

Його переплутали із загиблим під час Євромайдану однофамільцем.UNIAN

…але, наскільки мені відомо, корінь «фамілія» використовується в українській мові лише у значенні «сімейство; група людей, об'єднаних родовими зв'язками», а не «прізвище».

Мені відомо про слово тезка, яке означає людину, яка має таке само ім'я (як я) і також відомо, що можна сказати повний тезка, що означає однакове ім'я і прізвище.

1
 • Відповідь на ваше запитання — «родич». Виправте, будь ласка на «Як назвати людину, яка має ТАКЕ саме прізвище?» Commented Mar 13, 2021 at 23:33

4 Answers 4

5

Дещо додам до попередньої відповіді. Олександр Пономарів - доктор філологічних наук, професор відповідає на питання чи є в українській мові слово однофамілець:

Словники цю лексему фіксують, але вона не належить до активного вжитку. Замість неї краще використовувати тезко, бо це людина не лише з однаковим ім'ям, а й з однаковим прізвищем.


Словник Лемківської Говірки. Пиртей П.С. 2001:

єдноіменник -ника, ч. Ол.
Тезко; друга особа з тим самим ім'ям.


Зведений словник застарілих та маловживаних слів:

Тезоіменитий — однойменний, тезка


Щодо виразу "подвійний тезка" (за ім'ям і прізвищем або ім'ям та по-батькові) - на жаль, в жодному словнику не знайшлося пояснення, але словосполучення досить вживане як у побутовій так і в літературній мові:

Подвійні тезки - Ольги Василівни-товаришують, скільки себе пам’ятають.

1
 • Доктор філологічних наук Олександр Пономарів, викладач університету, популяризатор правопису.. веде блог "Блог професора Пономарева" і не може вірно перекласти своє власне прізвище, на відміну від батька. Батько — Д. С. Пономарьов[1] (1908—1943) Commented Jan 8, 2020 at 17:37
11

Олександр Авраменко каже, що ОДНОФАМІЛЕЦЬ - не суржикове слово і не варваризм.

Це підтверджує стаття ОДНОФАМІ́ЛЕЦЬ, льця, чол у СУМ.

Походить від латинського familia, як і інші слова з цим же коренем - фамільний (альбом, срібло тощо), фамільярний.

Якщо не до вподоби однофамілець, то Олександр Авраменко радить вживати синонім тезкО (з наголосом на О), а не тезка, адже, як стверджує мовознавець, тезкО - це людина не лише з однаковим ім'ям, а й з однаковим прізвищем.

Хоча СУМ не дає варіанту значення ТЕЗКО, а, чол. щодо прізвища.

4
 • 2
  Додам, що в СУМ-11 також є розмовні однофамі́льниця й однофамі́льник.
  – Sasha
  Commented Apr 19, 2017 at 12:05
 • 2
  Додам, що словник УМІФ містить і «тезко́», і «те́зка» — але друге лише жіночого роду.
  – Sasha
  Commented Apr 19, 2017 at 12:07
 • 1
  Цікаво, дякую. Але у мене залишається підозра, що обґрунтування, яке навів Авраменко, недостатнє. Як я вже писав у запитанні, корінь фамілія не використовується у значенні «власна назва родини», а значить, із нього не можна будувати похідні як-то одно+R+ець. Абсолютно така само ситуація, як зі словом язик у значенні «мова»: якщо воно саме по собі не використовується, то не буває і похідних форм «одноязичний, двоязичний» тощо. І варіант «те́зка/тезко́» я також розглядав… Commented Apr 19, 2017 at 13:02
 • Sasha, одинадцятитомний «Словник української мови» ( або СУМ-11) було видано у 1970 — 1980 роках, там ще багато інших русизмів. Commented Jan 8, 2020 at 16:57
-1

Землянин - це людина з Землі, а земляк - це людина з того ж маленького куточка Землі, що й ти, тому, за аналогією можна прізвищак.

1
 • За вашим прикладом росіянин - це людина з Росії, але вони кажуть рюські. А як щодо України, Польщі, Румунії, Греції - ні. Commented Mar 16, 2021 at 15:16
-1

Людина з однаковим прізвищем

Російське "однофамилец" (одна фамилия) - складене слово, маємо перекладати по частинам. Числівник "одно" в значенні "єдине" передається так само, до іменника "фамилец(фамилия)" є прямий український відповідник "прізвище".

То ж людина з однаковим (до іншої) прізвищем.

Похідні від слова "фамілія" можна вжити, якщо фамільний замок, фамільні коштовності або фамільну спадщину в контексті неможливо замінити на іншу конструкцію без використання слова фамілія (наприклад, родинний замок або коштовності, що належать роду Ольговичей).

Чому прізвище не фамілія

2
 • а чому ви перекладаєте з однофамилец, а не, наприклад, з namefellow?
  – Yola
  Commented Jan 7, 2020 at 14:18
 • Окрім того, запитання містить оцінку перекладу саме з російської, а не будь-якої іншої мови. Commented Jan 8, 2020 at 17:10

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.