9

Зараз займаюся перекладом сайту з програмування комп'ютерної графіки. Планую зробити gitbook на основі перекладу. Адреса сторінки.

Словосполучення viewing frustum стосується піраміди, але я не знаю як точно це перекласти. Буду радий помічі)

enter image description here

Опис до рисунку:

Якщо ви зв'яжете кути канви з оком, яке за замовчанням вирівняне із нашою декартовою системою координат, і продовжите лінії далі вглиб сцени, ви отримаєте певного роду піраміду, яку ми звемо viewing frustum. Будь-який об'єкт всередині frustum (або такий, що перетинає його) вважається видимим і з'явиться на зображені.

4
 • Небажано вставляти іншомовний текст, якщо його можна перекласти без втрати сенсу.
  – Yola
  Commented Apr 18, 2017 at 16:48
 • Frustum — зрізаний конус. (Нагадую, що піраміда — частковий випадок конусу в широкому сенсі.)
  – Sasha
  Commented Apr 18, 2017 at 18:12
 • 1
  As a native English speaker with experience with 3D graphics software, I have never before heard the word "frustum" Commented Apr 19, 2017 at 4:35
 • This word occurs in the specialized literature about ray tracing Commented May 16, 2017 at 7:34

1 Answer 1

4

Якщо дослівно — зрізаний конус (або зрізана піраміда) зору (/огляду/погляду/бачення/тощо).

Якщо приблизно за сенсом і точність не така важлива — може, поле зору?

Update 1: Є термін конус зору (рос. конус зрения) — але чи те він означає, невідомо.

Update 2: Російською перекладають як пирамида видимости (іноді конус видимости) — наприклад: «использование наклонной пирамиды видимости (Oblique Frustum)».

Update 3: Українською теж кажуть піраміда видимості чи конус видимості — можливо, що це поширений/загальноприйнятий термін.

Причому конус видимості — навіть частіше за піраміду видимості.

Посібник «Геометричне моделювання і комп’ютерна графіка: використання бібліотеки OpenGL» (А. А. Лященко, В. В. Демченко, Є. В. Бородавка, В. В. Смирнов; Київський національний університет будівництва і архітектури; 2008, 2009), а разом з ним і Вікіпедія, каже [зрізаний] об'єм видимості — в загальному випадку, а як часткові:

 • [зрізаний] паралепіпед видимості — у випадку ортографічної проекції;
 • [зрізаний] конус видимості — у випадку перспективи.
1
 • 3
  Думаю, що переклад "поле зору", не зовсім вірний(хоча сам хотів запропонувати такий). "A view frustum is defined by a field of view (fov)" msdn.microsoft.com/en-us/library/ff634570.aspx Тобіж view frustum визначається полем зору, але не є ним. Commented Apr 18, 2017 at 18:21

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.