8

Як перекласти з російської "Будут вопросы - задашь"? Відомо, що:

 1. Питання - це у сесійній залі. Їх порушують.
 2. Запитання - на цьому сайті. Що з ними роблять?

Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська, r2u.org.ua) каже, що можна "ставити" запитання. Але якось не звучить. Ще гірше "завдавати", "спитати". Може хто знає краще?

12
 • 8
 • Занадто абстрактно. Моє запитання конкретніше.
  – Kosarar
  Commented Apr 14, 2017 at 14:40
 • Будуть питання - задавай. Commented Apr 14, 2017 at 16:04
 • 2
  «Матимеш питання — питай!» Commented Apr 16, 2017 at 21:27
 • 1
  @Sasha, а можна джерело? Дякую.
  – Kosarar
  Commented Aug 5, 2017 at 20:06

3 Answers 3

6

Будуть питання · проблеми · запитання — звертайся!
Будуть проблеми — запитуй!
Будуть питання — задай · завдай · порушуй · висувай!
Будуть запитання · запити — став · подай · вдайся!


Звідки проблема?

Академічний тлумачний словник (1970—1980) ¬ проблема
Проблема, и, жін. Складне теоретичне або практичне питання, що потребує вирішення. — Нехай мене господь боронить, щоб я бралася за таку проблему, котрої закінчення непримінно [неодмінно] (Ольга Кобилянська, III, 1956, 77); Вона, моя маленька донька, ще не розуміється на складних проблемах людськості (Олесь Досвітній, Вибр., 1959, 13).

Проблема номер один — питання, що має найважливіше життєве значення і потребує якнайшвидшого розв'язання. Проблема номер один сьогоднішнього господарювання — комплексна механізація (Знання та праця, 7, 1971, 9); Розвідувачі надр проникають у найглухіші і найпустельніші місця, де проблемою номер один стає добування води (Вечірній Київ, 5.III 1971, 2).


УЛІФ НАН України ¬ питання ⇒ Синонімія
Питання яке, про кого-що (те, що вимагає уваги, обговорення, розв'язання тощо), квестія яка, книжн., проблема яка, чого (складне). Дослідники присвячують велику увагу саме питанню про звʼязки „Слова“ з народнопоетичною творчістю (Максим Рильський); Вона займалася живо „жіночою квестією“, мріяла про цілковиту самостійність (Ольга Кобилянська); Перед науковою медициною виникають нові проблеми: активна профілактика і лікування старості (з газети).


Запитання не задають, а ставлять

Семантичні відмінності є … у слів питання та запитання. Перше з них уживаємо тоді, коли йдеться про якусь справу, проблему, що потребує розв’язання чи дослідження; пункт документа, порядку денного. Найчастіше воно виступає у сполученні з дієсловом порушувати, рідше — ставити, висувати (в значенні “пропонувати для обговорення, вивчення”). Але заміну порушувати на піднімати (“Доповідач піднімав важливі питання...”) в сучасній літературній мові сприймають як стилістично невдалу.

У граматичній термінології також уживається питання, а не запитання. Знак питання, а не знак запитання, питальне речення, а не запитальне.

Запитання — це звернення до кого-небудь, щоб з’ясувати щось; вимога, прохання з приводу чогось; запит. “Несподіване запитання Богдана збентежило Гордія” (Дмитро Ткач). Кореспонденція на пошту надходить “до вимоги” її адресатом, або до запитання.

Запитанням може бути і звернення, яке не потребує відповіді. То так зване риторичне запитання — прийом красномовства, художній засіб образної мови.

Не можна поєднувати іменник запитання з дієсловом задавати, для цього є більш прийнятне ставити: “Капітан сміється, а Ліна Яцуба, не зводячи з нього своїх серйозних очей, ставить йому своє запитання” (Олесь Гончар). У значенні “звернення, що потребує відповіді” не слід уживати замість запитання слово питання, бо це суперечить мовним нормам.

Підготував Борис РОГОЗА, ”Хрещатик”


Доповнення

4
 • а питання можна задавати?
  – Yola
  Commented Jul 31, 2017 at 15:51
 • СУМ мовляє що так, погляньте на посилання питання(1) й задай(1). А OCorrector такого не рекомендує. Але тут „задавати питання“ близьке до „задавати проблеми“ чи „незручність“, а не кальковане „задавати запитання“. СУМ цього пітверджує, щоправда наполовину — там все-таки є „запитання“ в дужках. Commented Jul 31, 2017 at 17:57
 • 1
  із СУМом варто бути дуже обережно
  – Yola
  Commented Aug 1, 2017 at 6:10
 • 1
  Знаю. Але порівняння питання з проблемою чи вирішення цього й те, що задавати більше має негативний окрас, є всюди. Commented Aug 1, 2017 at 11:15
2

Ну по-перше, запитання і питання можуть бути синонімами згідно до СУМу. Гадаю, що можливі такі варіанти:

Будуть запитання - звертайся (бо із запитаннями звертаються, прикдад: Всі звертаються до Хоми з однаковим запитанням).

Варіант із взято прямо із СУМу:

Коли з'являться у вас запитання... виникнуть якісь непорозуміння ...або надибаєте на чудернацькі речі чи там перешкоди, прошу негайно до мене

Тобто:

Коли з'являться у вас запитання, прошу негайно до мене.

Чи

Виникнуть непорозуміння - спитаєш мене

0

Питання зазвичай виникають. Тож "виникнуть питання - задаси".

3

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.