8

Контекст: йдеться про річ, предмет, який був у використанні однією особою, а потім використовується іншою. Тобто, антонім до слова новий.

Еквіваленти в інших мовах англ. used або second hand, рос. бывший в употреблении або б/у.

Більшість словників пропонують варіант вживаний, уживаний. Такими словниками є "Російсько-український фразеологічний словник" (Підмогильний, 1927), "Російсько-український словник ділової мови" (Дорошенко, 1930) та інші.

Проблема полягає в тому, що слово вживаний також використовується у сенсі «той, який є у вжитку» або «той, що часто, постійно використовується». Навіть у нас на сайті постійно зустрічаємо вислови виду:

«Слово X є більш уживаним, ніж слово Y»,
«Слово Z є вживаним на території…» тощо.

Зрозуміло, що це не те саме, що second hand. І найбільш неприємним є те, що контексти дуже подібні, і їх легко сплутати. Наприклад, у реченні «я купив вживаний смартфон» може йтися або про популярну модель або про пристрій, який був у використанні.

З іншого боку, варіанти на зразок зажи́ваний також виглядають незвично.

Запитання: чи є метод, завдяки якому можна уникнути такої неоднозначності? Це могло б бути інше слово, або службова частина мови тощо.

1
  • 3
    Чесно кажучи, не відчуваю двозначності. Для позначення не нових речей слово "вживаний" є усталеним. Тому ваш приклад із смартфоном сприймається мною однозначно. Коли ж під цим словом у наведеному прикладі розуміти "популярний" або "поширений" то така конструкція виглядає дуже дивною і незвичною для мене. На користь цього вказує пошук: використання слова "вживаний" в якості "поширений, розповсюджений", по-перше, дуже мізерне; по-друге, стосується в основному якихось, нематеріальних (?) речей ("останнім часом це дуже вживаний вислів/термін/мотив") та їжі, напоїв ("горілка дуже вживаний продукт")
    – Jack
    Apr 10, 2017 at 12:24

1 Answer 1

1

Якщо хочете позбутися двозначності, можна використовувати форму "той, що був у вжитку". Таким чином, ця сполука слів набуває єдиного значення. Приклад:

Я купив телефон, що був у вжитку.

Також в деяких ситуаціях використовується слово "старий" в залежності від контексту як еквівалент словам "подержанный" та "second-hand".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.