8

Часто чую від програмістів слово стрічка в значенні рядок, наскільки це правильно? Сам я ставлюсь до цього як до суржиковості від російського слова строчка. На r2u знайшов таке:

У Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.)

Строка́ = стрі́чка (С. Л.), рядо́к, сте́жка (С. Л.). — Цїлими місяцями не міг написати нї одного рядка. Л. Н. В.

У Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Стрі́чка – 1) лента; 2) тесемка; 3) строчка (в книге).

8
 • Думаю, програмісти просто користуються схожістю між string та стрічка, плюс надлишок російськомовної термінології в галузі I.T. (строка). А взагалі — так, важка справа — шукати у словниках 1893 року термін, який позначає тип даних у комп'ютерному програмуванні. :)
  – bytebuster
  Apr 7 '17 at 20:56
 • Власне, я не розумію, навіщо для тексту два різні терміни для одного й того самого: string і text. Чому б не перекладати просто як «текст»? А якщо вже якесь середовище розрізняє string і text (он як в SQL є CHAR(N), VARCHAR(N) і TEXT) — то конкретно для нього вже робити переклади, базуючись на відмінностях значень цих термінів саме в ньому.
  – Sasha
  Apr 8 '17 at 10:19
 • @Sasha в українській мові наразі є рядок і текст. Не зовсім зрозумів ваш коментар.
  – Yola
  Apr 8 '17 at 10:22
 • @Yola, я не розумію, навіщо в українській, англійській чи будь-якій іншій мові декілька слів для позначення одного (на мій погляд) того самого. По-моєму, достатньо «text»=«текст». Все інше лише заплутує.
  – Sasha
  Apr 8 '17 at 13:41
 • @Sasha так я не проти, я запитую чим стрічка, що я часто чую, відрізняється від рядок. Про текст я нічого не казав.
  – Yola
  Apr 8 '17 at 14:50
2

«Стрічка» як еквівалент «string» (тип даних «масив символів»)

По-моєму, формально виправдане.

В «Словнику української мови» в 11 томах:

СТРІ́ЧКА, и, ж.
<…>

3. перен. <…>

// Ряд людей, машин і т. ін., вишикуваних в одну шеренгу, лінію, що стоять або рухаються.

— Вистроїти в два ряди! — наказав гетьманець, і натовп почав лаштуватися, розтягаючись у довгу стрічку (Іван Багмут, Опов., 1959, 21);

// Ряди висаджених рослин.

У ґрунтових теплицях розсаду висаджують стрічковим способом з відстанню між стрічками 60—70 см (Овочівництво закритого і відкритого ґрунту, 1957, 56);

<…>.

Хоча це значення й переносне, але чому «стрічка» не може позначати ряд символів (а не людей, машин, рослин)?

Стрічка з літер «Мій␤т»

Тим більше, що є такі слова, як «кінострічка» (тобто послідовність кадрів).

«Стрічка» як еквівалент «line»/«row» (рядок тексту без переносів)

Рядок/лінія (line/row) — на противагу абзацу чи всьому тексту
(Рисунок на основі цього з Вікіпедії за ліцензією CC-BY-SA 3.0.)

По-моєму, в використання слова «стрічка» в цьому значенні теж формально виправдане, хоча й застаріле:

СТРІ́ЧКА, и, ж.
<…> 6. заст. Рядок (у 2 знач.).

Рука несамовито бігає, виводячи стрічку за стрічкою (Панас Мирний, III, 1954, 150);
Хоцінський розгорнув листок газети і почав водити очима за стрічками (Нечуй-Левицький, I, 1956, 133);
Знову без передишки швидко поповзла довга, рівна стрічка слів... (Олесь Донченко, V, 1957, 552).


РЯДО́К, дка́, ч. <…> 2. Кілька слів, літер або інших знаків, написаних чи надрукованих в одну лінію. <…>

Висновки

Я не знаю, наскільки має сенс використовувати «стрічку» в значенні «string» (тип даних) або «line»/«row» (рядок тексту). Але обидва використання формально можуть бути обґрунтовані.

Також припускаю, що хтось може використовувати як відповідник до «string» не «рядок», а саме «стрічку», щоб уникнути натяків на «рядок» у значенні «line»/«row».

3
 • Перша частина відповіді завершується Хоча це значення й переносне, але чому «стрічка» не може позначати ряд символів (а не людей, машин, рослин)?, відповідь проста, тому що він і не позначає ряд чогось, він позначає геометричну фігуру, наприклад кінострічка має носій у вигляді стрічки.
  – Yola
  Apr 9 '17 at 4:27
 • У другій частині стрічка в наведених уривках знов-таки має значення типографського/геометричного об'єкта - лінії тексту.
  – Yola
  Apr 9 '17 at 4:29
 • @Yola, в другій частині я сам проти використання «стрічка» у значенні «line/row». А от у першій — використання «стрічка» замість «string» мені здається цілком виправданим — в англійській «string» теж позначає стрічку, мотузку, струну, а не ряд, і мені здається, що використати «стрічка», щоб чітко відрізники від «line/row» (який уже «рядок») — гарна ідея.
  – Sasha
  Oct 1 '17 at 6:29
1

«Стрічка» в значенні «рядок тексту» вважалося застарілим вже, принаймні, в часи СУМ-11 (70-ті рр. ХХ ст.).

6. заст. Рядок (у 2 знач.). Рука несамовито бігає, виводячи стрічку за стрічкою (Панас Мирний, III, 1954, 150); Хоцінський розгорнув листок газети і почав водити очима за стрічками (Нечуй-Левицький, I, 1956, 133); Знову без передишки швидко поповзла довга, рівна стрічка слів... (Олесь Донченко, V, 1957, 552).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 9, 1978. — Стор. 782.

Здається, в цьому текстовому значенні його не вживали аж до недавніх часів, коли воно звідкись виринуло в мові програмістів. Припускаю, що воскресінню цього значення посприяла схожість з рос. «строчка», брак україномовної галузевої літератури та жахлива українська мова викладачів технічних спеціальностей (які ще на початку нульових читали лекції російською).

3
 • 2
  Хочу нагадати, що СУМ-11 — совєцьких часїв. Там могли помічати звичнї слова або дїялективними, або полонїзмами, або застарілими чи щось на штиб. А теперішня лїнґвистика така собі, якщо чесно, ба навіть не дуже змінилася за всі цї часи.
  – stegetsj
  Oct 1 '17 at 7:13
 • У даному випадку, йдеться про застарілість не слова «стрічка», а одного з його значень. Тоді як інше значення зберігалось (те, що на Вашому суржику звучить як «лєнта», літературною українською мовою називається «стрічка»).
  – PY PY
  Oct 2 '17 at 16:37
 • До речі, а хіба желехівкою не правильнїше буде «звичні» (бо «звичний»)? Чи в Вашому варіянтї вимовляється «звичнїй», і від нього «звичнї»?
  – PY PY
  Oct 2 '17 at 17:15

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.