10

Часто чую від програмістів слово стрічка в значенні рядок, наскільки це правильно? Сам я ставлюсь до цього як до суржиковості від російського слова строчка. На r2u знайшов таке:

У Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.)

Строка́ = стрі́чка (С. Л.), рядо́к, сте́жка (С. Л.). — Цїлими місяцями не міг написати нї одного рядка. Л. Н. В.

У Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Стрі́чка – 1) лента; 2) тесемка; 3) строчка (в книге).

8
 • 2
  Думаю, програмісти просто користуються схожістю між string та стрічка, плюс надлишок російськомовної термінології в галузі I.T. (строка). А взагалі — так, важка справа — шукати у словниках 1893 року термін, який позначає тип даних у комп'ютерному програмуванні. :) Commented Apr 7, 2017 at 20:56
 • Власне, я не розумію, навіщо для тексту два різні терміни для одного й того самого: string і text. Чому б не перекладати просто як «текст»? А якщо вже якесь середовище розрізняє string і text (он як в SQL є CHAR(N), VARCHAR(N) і TEXT) — то конкретно для нього вже робити переклади, базуючись на відмінностях значень цих термінів саме в ньому.
  – Sasha
  Commented Apr 8, 2017 at 10:19
 • @Sasha в українській мові наразі є рядок і текст. Не зовсім зрозумів ваш коментар.
  – Yola
  Commented Apr 8, 2017 at 10:22
 • 1
  Потрібно спочатку визначитися з тим, що хочеться дізнатися. Якщо потрібна різниця між словами стрічка та рядок - то це одна справа. Коли ж потрібно підібрати слово в переклад, до абстрактного значення string з мови програмування - то це інша справа. string у використанні в мові програмування має своє пояснення, чому саме string, і від цього пояснення треба відштовхуватися. Слово string не пояснює усіх характеристик типу даних string. Можливо в українській мові є влучніше слово для обмеженої певним числом послідовності байтів (array), де кожен байт вважається елементом таблиці символів.
  – user1677
  Commented May 12, 2019 at 5:38
 • 2
  Слово стрічка не підходить для використання типу даних string, бо історично цей тип використовують лише для коротких рядків в тексті, можливо речення, можливо словосполучення, можливо слово, можливо будь яка невелика кількість слів. Невелика. Текст вже асоціюється з великою кількістю слів і відповідно з великим масивом байтів.
  – user1677
  Commented May 12, 2019 at 5:53

2 Answers 2

2

«Стрічка» як еквівалент «string» (тип даних «масив символів»)

По-моєму, формально виправдане.

В «Словнику української мови» в 11 томах:

СТРІ́ЧКА, и, ж.
<…>

3. перен. <…>

// Ряд людей, машин і т. ін., вишикуваних в одну шеренгу, лінію, що стоять або рухаються.

— Вистроїти в два ряди! — наказав гетьманець, і натовп почав лаштуватися, розтягаючись у довгу стрічку (Іван Багмут, Опов., 1959, 21);

// Ряди висаджених рослин.

У ґрунтових теплицях розсаду висаджують стрічковим способом з відстанню між стрічками 60—70 см (Овочівництво закритого і відкритого ґрунту, 1957, 56);

<…>.

Хоча це значення й переносне, але чому «стрічка» не може позначати ряд символів (а не людей, машин, рослин)?

Стрічка з літер «Мій␤т»

Тим більше, що є такі слова, як «кінострічка» (тобто послідовність кадрів).

«Стрічка» як еквівалент «line»/«row» (рядок тексту без переносів)

Рядок/лінія (line/row) — на противагу абзацу чи всьому тексту
(Рисунок на основі цього з Вікіпедії за ліцензією CC-BY-SA 3.0.)

По-моєму, в використання слова «стрічка» в цьому значенні теж формально виправдане, хоча й застаріле:

СТРІ́ЧКА, и, ж.
<…> 6. заст. Рядок (у 2 знач.).

Рука несамовито бігає, виводячи стрічку за стрічкою (Панас Мирний, III, 1954, 150);
Хоцінський розгорнув листок газети і почав водити очима за стрічками (Нечуй-Левицький, I, 1956, 133);
Знову без передишки швидко поповзла довга, рівна стрічка слів... (Олесь Донченко, V, 1957, 552).


РЯДО́К, дка́, ч. <…> 2. Кілька слів, літер або інших знаків, написаних чи надрукованих в одну лінію. <…>

Висновки

Я не знаю, наскільки має сенс використовувати «стрічку» в значенні «string» (тип даних) або «line»/«row» (рядок тексту). Але обидва використання формально можуть бути обґрунтовані.

Також припускаю, що хтось може використовувати як відповідник до «string» не «рядок», а саме «стрічку», щоб уникнути натяків на «рядок» у значенні «line»/«row».

3
 • 2
  Перша частина відповіді завершується Хоча це значення й переносне, але чому «стрічка» не може позначати ряд символів (а не людей, машин, рослин)?, відповідь проста, тому що він і не позначає ряд чогось, він позначає геометричну фігуру, наприклад кінострічка має носій у вигляді стрічки.
  – Yola
  Commented Apr 9, 2017 at 4:27
 • 1
  У другій частині стрічка в наведених уривках знов-таки має значення типографського/геометричного об'єкта - лінії тексту.
  – Yola
  Commented Apr 9, 2017 at 4:29
 • 1
  @Yola, в другій частині я сам проти використання «стрічка» у значенні «line/row». А от у першій — використання «стрічка» замість «string» мені здається цілком виправданим — в англійській «string» теж позначає стрічку, мотузку, струну, а не ряд, і мені здається, що використати «стрічка», щоб чітко відрізники від «line/row» (який уже «рядок») — гарна ідея.
  – Sasha
  Commented Oct 1, 2017 at 6:29
2

«Стрічка» в значенні «рядок тексту» вважалося застарілим вже, принаймні, в часи СУМ-11 (70-ті рр. ХХ ст.).

6. заст. Рядок (у 2 знач.). Рука несамовито бігає, виводячи стрічку за стрічкою (Панас Мирний, III, 1954, 150); Хоцінський розгорнув листок газети і почав водити очима за стрічками (Нечуй-Левицький, I, 1956, 133); Знову без передишки швидко поповзла довга, рівна стрічка слів... (Олесь Донченко, V, 1957, 552).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 9, 1978. — Стор. 782.

Здається, в цьому текстовому значенні його не вживали аж до недавніх часів, коли воно звідкись виринуло в мові програмістів. Припускаю, що воскресінню цього значення посприяла схожість з рос. «строчка», брак україномовної галузевої літератури та жахлива українська мова викладачів технічних спеціальностей (які ще на початку нульових читали лекції російською).

3
 • 2
  Хочу нагадати, що СУМ-11 — совєцьких часїв. Там могли помічати звичнї слова або дїялективними, або полонїзмами, або застарілими чи щось на штиб. А теперішня лїнґвистика така собі, якщо чесно, ба навіть не дуже змінилася за всі цї часи. Commented Oct 1, 2017 at 7:13
 • У даному випадку, йдеться про застарілість не слова «стрічка», а одного з його значень. Тоді як інше значення зберігалось (те, що на Вашому суржику звучить як «лєнта», літературною українською мовою називається «стрічка»).
  – PY PY
  Commented Oct 2, 2017 at 16:37
 • До речі, а хіба желехівкою не правильнїше буде «звичні» (бо «звичний»)? Чи в Вашому варіянтї вимовляється «звичнїй», і від нього «звичнї»?
  – PY PY
  Commented Oct 2, 2017 at 17:15

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.