3

Відомо, що "излагать" - це "викладати". Варіант "Викладьте весь список, будь ласка" навряд чи підходить через відсутність довершеної форми наказового способу у цьому дієслові.

 • 2
  Ukrainian.SE — це не перекладацький сайт. Автор запитання має продемонструвати свою спробу відповісти на запитання, пояснити своїми словами текст іноземною мовою, а також пояснити, чим запропоновані у словниках чи інших джерелах варіанти перекладу вас не задовольнили. – bytebuster Apr 5 '17 at 19:29
 • 1
  У «викласти» (доконаного виду) є наказовий спосіб — це «ви́кладіть». Іще «ви́голосіть» (рос. «огласите»), а також «прочитайте», «зачитайте», «подайте», «наведіть». – Sasha Apr 5 '17 at 20:59
 • 1
  @Kosarar, дякую, що уточнили запитання. Згоден, що його тепер можна перевідкрити. Менше з тим, свій мінус я не зніму, бо таки не наведено спробу самостійно знайти відповідь в Інтернеті. Будь ласка, наступним разом завжди робіть таку спробу, тоді запитання будуть цікавішими. – bytebuster Apr 5 '17 at 21:15
 • 1
  @Sasha як на мене, формула "Прошу особа у знахідному відмінку інфінітив ... " - менше ріже око, коли необхідно передати ідею наказового способу в цьому випадку – chizh Apr 6 '17 at 7:29
 • 2
  Якщо це цитата з "Операції И" то там було "Огласите..." – Artemix Apr 6 '17 at 7:34
2

Російсько-український словник сталих виразів ¬ излагать
Іван Вирган, Марія Пилинська

Излагать, изложить в письменной форме, письменно.

Викладати, викласти на письмі (письмом, у письмовій формі); списувати, списати що.


Російсько-український словник сталих словосполучень ¬ и
Сергій Головащук

излагать, изложить мнение • викладати, викласти думку.
излагать, изложить просьбу • викладати, викласти прохання.
излагать, изложить суть вопроса • викладати, викласти суть питання.

Викладати — дієслово недоконаного виду
Викласти — дієслово доконаного виду


Прошу викласти весь список.

 • 1
  Думаю калькувати не потрібно. При перекладі потрібно дивитися не на слова окремо, а на ціле речення. Відповідно традиції української мови в цьому реченні бажано використати слово "надайте". – Юрій Гладьо Aug 1 '17 at 17:04

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.