12

Онлайн-перекладачi дають декілька варіантів, але жоден, здається, не відповідає комп'ютерній тематиці.
Нібито, навантаження є найближчим за значенням, але щось мені у Зачекайте, будь ласка, йде навантаження не подобається.

14
 • 2
  Зазвичай, «завантаження». «Навантаження» — це може як характеристика («велике навантаження системи»/«висока завантаженість системи»/«high system load»), а як процес здебільшого «завантаження» («завантажуємо компоненти»).
  – Sasha
  Apr 3 '17 at 14:02
 • 1
  Чи завантаження не ближче до download/downloading?
  – br3t
  Apr 3 '17 at 14:04
 • 1
  Можно по-брутальному і коротко: триває [йде] вантаж
  – stegetsj
  Apr 3 '17 at 21:09
 • 2
  @Sasha, перенесiть, будь ласка, ваш коментар у вiдповiдь.
  – br3t
  Apr 3 '17 at 21:19
 • 1
4

Loading… = Завантажується…
Loading program = Завантаження програми

1
 • Наприклад, програма може завантажуватися у пам’ять.
  – liehater
  Apr 21 '17 at 15:26

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.