12

Онлайн-перекладачi дають декілька варіантів, але жоден, здається, не відповідає комп'ютерній тематиці.
Нібито, навантаження є найближчим за значенням, але щось мені у Зачекайте, будь ласка, йде навантаження не подобається.

14
 • 2
  Зазвичай, «завантаження». «Навантаження» — це може як характеристика («велике навантаження системи»/«висока завантаженість системи»/«high system load»), а як процес здебільшого «завантаження» («завантажуємо компоненти»).
  – Sasha
  Apr 3, 2017 at 14:02
 • 1
  Чи завантаження не ближче до download/downloading?
  – br3t
  Apr 3, 2017 at 14:04
 • 1
  Можно по-брутальному і коротко: триває [йде] вантаж Apr 3, 2017 at 21:09
 • 2
  @Sasha, перенесiть, будь ласка, ваш коментар у вiдповiдь.
  – br3t
  Apr 3, 2017 at 21:19
 • 1

1 Answer 1

5

Loading… = Завантажується…
Loading program = Завантаження програми

1
 • Наприклад, програма може завантажуватися у пам’ять.
  – liehater
  Apr 21, 2017 at 15:26

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.