24

Як перекласти українською фразу Шекспіра з трагедії «Ромео та Джульєтта» (Акт 2, Сцена 6)

"These violent delights have violent ends".

У своїй відповіді бажано використовувати приклади того як цей вираз переклали українські перекладачі (мені відомо про 6 перекладів (якщо вважати 2 редакції перекладу Куліша зроблені Франком та Вороним як неокремі переклади) + існує ненадрукований переклад Гната Хоткевича що зберігається у ЦДІА України у Львові).

Мене цікавить саме цей вираз, бо його часто згадують у 1-шому та 2-ому сезонах телесеріалу HBO "Західний світ" / "Westworld" й наявний український переклад цього виразу від UATeam/НеЗупиняйПродакшн мене не задовольняє. Вони переклали цю фразу як

"Жорстким пристрастям жорсткий кінець" (UATeam) джерело

"У жорстоких насолод - жорстокий фінал" (НеЗупиняйПродакшн) джерело

 • Заувага: ідеальна відповідь міститиме всі наявні 6 українських перекладів. – piznajko Apr 4 '17 at 3:11
 • А навіщо вам ідеальна відповідь? Он уже 4 переклади знайшли, то що, як ще дві людини кожна знайде по перекладу й кожна його тут напише, й разом вже буде всі шість, то ви будете невдоволені? – Yellow Sky Apr 4 '17 at 3:52
 • 1
  @YellowSky хмм, слушне зауваження. Але як я й сказав вище, навпаки, всіма 6ма перекладами я буду надзвичайно вдоволеним. – piznajko Apr 4 '17 at 4:32
 • @piznajko, перепрошую, але якщо Ви самі всі 6 перекладів знаєте, то чому самі їх і не напишете? – Sasha Apr 4 '17 at 8:32
 • 1
  Я всі 6 не знаю. Я знаю де прочитать Про всі 6, але до самих перекладів доступу немає – piznajko Apr 4 '17 at 13:12
14
+350

«Ромео та Джульєтта» в перекладі Ігоря Костецького (1957, видавництво «На горі»):

[Брат Лаврін:] Палкії втіхи жде палкий кінець. Тріюмф їх — смерть їх.

| improve this answer | |
 • Дякую! Джерело скан Google Books? – piznajko Apr 6 '17 at 20:22
 • @piznajko, так. Ну, точніше, розпізнані фрагменти з цього скану в сніпетах результатів пошуку. Бо переглянути саме цей фрагмент цього скану Google Books не дозволяє. – Sasha Apr 6 '17 at 20:35
 • 1
  Прияняв відповідь від @Sasha, бо реально було надзвичайно важко знайти переклад РіД Костецького й кількість часу та зусиль які на це витратив Sasha викликають справжню повагу. Дяки!!! пс. Ну й звичайно ж дякую Palacsinta та Yellow Sky за решту варіантів перекладів. – piznajko Apr 11 '17 at 3:13
19
 • Переклад Пантелеймона Куліша (Львів, 1901, стор. 59):

Завзяті радощі кінчають ся завзяттєм;

 • У перекладі Ірини Стешенко (Шекспір В. Твори в шести томах [Т. 2], 1985, стор. 357) це звучить так:

Бурхливі радощі страшні, мій сину,
Бо часто в них бурхливий і кінець.

 • У перекладі Василя Мисика (журнал «Прапор», 1988, №№9–10), це звучить так:

Ці буйні радощі й кінчаться буйно —

Вибачте, та инших перекладів я не зміг знайти.


 • Translated by Panteleimon Kulish (Lviv, 1901, p. 59):

Завзяті радощі кінчають ся завзяттєм;

 • Translated by Iryna Steshenko (W. Shakespeare's works in six volumes [Vol. 2], 1985, p. 357) it sounds like:

Бурхливі радощі страшні, мій сину,
Бо часто в них бурхливий і кінець.

 • Translated by Wasyl Mysyk ("Prapor" magazine, 1988, №9–10), it sounds like:

Ці буйні радощі й кінчаться буйно —

I couldn't find the other translations.

| improve this answer | |
 • Замінив джерело перекладу Стешенко на той де переклад з'явився вперше (Вільям Шекспір. Вибрані твори: В 2 т. Київ: Мистецтво. Т. 1.[4] 1950. 801 стор.), але бачу ви це редагування відкинули. – piznajko Apr 4 '17 at 3:05
 • Також переклад Куліша 1901, це не просто його переклад, а переклад у редакції Івана Франка (це моє редагування бачу ви відкинули теж) – piznajko Apr 4 '17 at 3:06
 • @piznajko - Я знайшов ці цитати у сканах реальних книжок і я вказую ті дані, які саме в них були написані. Як ваша фраза звучала в перекладі Стешенко в виданні 1950 р. я просто не знаю, бо я знайшов лише видання 1985 р. Те саме й з Кулішем. Ніякого «Панька» та «за редакцією Франка» там не значилося, Франко там написав передмову та коментарі, от і все. Я пишу лише правду, нічого домислювати або видавати бажане за дійсне я не збираюся. – Yellow Sky Apr 4 '17 at 3:12
 • Редакції Стешенко між 1952 та 1985 не змінилися. пс. Раджу озайомитися хоч похапцем з Олексин, Ольга. Особливості відтворення шекспірової гри слів в українських перекладах: дисертація кандидата філологічних наук // Львів: Львівський Національний Університет Імені Івана Франка, 2016. 229 стор. Звідти ви дізнаєтесь про 2 редакції перекладу Франка – piznajko Apr 4 '17 at 3:13
 • 1
  @piznajko - Ось вам мій ориґинал. Скажіть, от де там «Панько», де там «під редакцією Франка»? Я ж вам вже написав, хіба одного разу вам мало? Чи ще й втретє доведеться писати? – Yellow Sky Apr 4 '17 at 5:56
13

У перекладі Юрія Андруховича (2016) все, як завжди, зовсім не так:

"Пориви згубні, бо поривно гинуть"

Є ще переклади Панька Куліша у редакції Миколи Вороного (1928), Абрама Гозенпуда (1937) та Ігоря Костецького (1957), але, здається, час поглинув їх.

| improve this answer | |
 • 1
  Дякую! Якщо вважати дві редакції перекладу Панька Куліша, то тоді ще є переклад Куліша у редакції Миколи Вороного (1928) – piznajko Apr 4 '17 at 3:08

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.