11

КАРК (чол.) - задня частина шиї з верхньою частиною хребта, зашийок. Похідні: КАРКОЛО́МНИЙ, КАРКОЛО́МНІСТЬ.

Таке ж слово можна почути і в польській мові. Але хто в кого його запозичив?

11

Слово карк у так самому сенсі є і в російської мови.

Задняя часть шеи с верхней частью позвоночного столба.

Як ви помітили, таке слово є і в польскої мови. Тут повідомляється, що:

Від прото-слов'янського *kъrkъ.

Схоже, що це слово дійсно має таке походження, бо подібне слово є у багатьох слов'янських мов. У наступному посиланні, в свою чергу, мовляється наступне:

З прото-індоєвропейської *kr̥ko-.

Індо-європейське слово має схожість з санскритом कृकाट (kṛkāṭa), галльською cricon. Не дуже переконліві збіги з давньоскандинавською kverk, латинською gurges, gurgulío.


Згоден з паном chizh:

У тому ж посиланні зустрічається таке:

Давньоукраїнська: коркъ (korkʺ)
Давньопольська: kark

Додав посилання до назв мов, аби не плутали з старо-.

Цікаво, що в російській мові теж є корінь корк, наприклад закорки:

Значение
ед. нет, разг. заплечье и поясница; место на спине, на котором человек носит, таскает кого-либо ◆ Ну,… вставай, садись на закорки — снесу. Л. Н. Толстой ◆ Очень много было провожающих: соседи, друзья, родственники, украинцы и русские, помогали нести вещи, вели больных, а то и несли их на закорках. А. Кузнецов, «Бабий яр», 1970 г.

Синонимы
устар. (Даль): закукры, закорточки, забедры, кукорки, закрошни, закрошки

Тут дійсно є питання з о/а, яким чином відбулась зміна.

  • У чеській і словацькій: Strč prst skrz krk. – Netch Apr 9 '17 at 6:16
  • Що за мовляється? Позаяк мою правку цієї відповіді відхилили - чи можу я отримати пояснення для цього слова? – Bohdan Kuts Apr 10 '17 at 8:40
  • Для мене така конструкція цілком в новинку, тому не певен що вона правильна (та і звучить дещо кострубато). Але думаю покищо не варто правити. Чи може @bytebuster щось додатково повідомити чи пояснити? – Bohdan Kuts Apr 12 '17 at 8:44
  • @BohdanKuts, «для мене така конструкція цілком в новинку» — не дивно, адже навіть «мовляти» (не у значенні вставного слова), на відміну від звичайного «мовити», відмічене в словниках як «заст[аріле]». Не кажучи вже про «мовлятися» (яке настільки рідке, що його навіть немає у словниках). Але будемо вважати це частиною особистого стилю Follower. – Sasha Apr 2 '18 at 16:36
  • 1
    @Sasha, дякую за пояснення :) Але для себе я вже зробив висновок що ukrainian.stackexchange.com більше не про те, як правильно, а про те, як могло б бути правильно, якби... і тут цілий список варіацій. Різні стилі відповідей, відхилення до різних правописів і використання таких архаїчних чи модернових речей, що мені як людині делекій від тих усіх нюансів лігвістики та історії це просто невтямки... і зрештою просто не цікаво. Якось так. – Bohdan Kuts Apr 3 '18 at 14:38
9

Обидві мови отримали це слово у спадок від праслов'янської.

Прошу звернути увагу на такі відомості: польське kark походить від праслов'янського *kъrkъ, від якого також походить староукраїнське коркъ, в той час як старопольська вже мала варіант kark.

Справжня проблема полягає у пошуку відомостей, щодо переходу українських о в а в подібних ситуаціях. Ці відомості необхідні для того, щоб з'ясувати чи вплинув польський варіант на український, або ж коркъ перейшов у карк питомим чином.

0

Офіційно, українське слово карк вважалося запозиченням з польської мови. Російське, очевидно також. Щоправда, там є деяка семантична відмінність його вживання в українській мові на відміну від російської. Адже, переважно як діалектизм, карк вживається, також, у значенні цілої шиї, як і у деяких західних слов'ян. Це й більше зближує його, зокрема, з чеським словом. Згідно з "Тлумачним словником польської мови" Александра Брюкнера (Alexander Bruckner "Slownyk etymologycznyi jezyka polskiego"), карк є "прасловом" ( можливо праслов'янським. Вчений також вважав за необхідне порівняти з індійським словом " krkety" - кола шиї. Також існувало в діалектах української мови слово "ґарґала", яке однак може бути так званим "false cognate" зі словом "карк" (наприклад через непряму спорідненість) або ж "false friend" (трохи змінене значення - адже означає воно, зокрема, "горло".

New contributor
staflon is a new contributor to this site. Take care in asking for clarification, commenting, and answering. Check out our Code of Conduct.
  • This does not provide an answer to the question. Once you have sufficient reputation you will be able to comment on any post; instead, provide answers that don't require clarification from the asker. - From Review – bytebuster 2 days ago
  • staflon, добрий день. Наскільки я розумію, це мало бути доповнення до якоїсь із відповідей? До якої саме — chizh чи stegetsj? (Можна перетворити це на коментар до відповіді? Або, якщо можна, трішки відредагувати відповідь, щоб було ясно, до чого це доповнення.) – Sasha 2 days ago

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.