13

I was asked about the difference between "Зачекати" and "почекати" or the difference between "Зачекай" and "почекай" but I couldn't explain.

Мене запитали про різницю між значеннями слів "Зачекати" і "почекати" або "Зачекай" і "почекай", однак я не зміг пояснити.

1 Answer 1

12
 1. Аргументуємо словниками, наприклад СУМ-11.

  • Зачекати

   1. Чекаючи, діждатися кого-, чого-небудь.
   2. Не поспішати робити що-небудь.
  • Почекати

   1. Чекати якийсь час.
   2. Уживається як застереження або нахваляння, погроза.

Якщо порівняти поняття, то здається, що зачекати вказує на важливість результату чи якогось моменту, натомість почекай на важливість процесу.

 1. Грінченко представляє оба варіанти без різниці:

Не дуже інформативно. Можливо проблема у префіксах?


Отже, розглянемо ролі цих префіксів у дієсловах:

 • Префікси зі значення напряму дії — ви-, в-, об-, за-, пере-, до-.
 • Префікси зі значенням початку або кінця дії — за-, до-, при-.
 • Префікси зі значенням повторюваності дії — по-.
 • Словозмінні префікси для утворення форми доконаного виду — з-, по-, про-, на-.

Розглянемо по пунктам:

 • Нам не підходить, бо наше дієслово не пов'язане з напрямом.
 • Важливий початок та кінець процесу.
 • Важливість процесу — його повторення.
 • Важливий кінець результату чи процесу.

Дещо збігається з описом СУМ-11. Різниця між зачекай і почекай, що коли вживати перше — маєте на увазі дочекатися, а друге — більш ввічливий варіант постійте тут чи щось кшталт цього. 1. Let's see dictionaries, for first: СУМ-11.

  • Зачекати

   1. Чекаючи, діждатися кого-, чого-небудь.
   2. Не поспішати робити що-небудь.
  • Почекати

   1. Чекати якийсь час.
   2. Уживається як застереження або нахваляння, погроза.

If to compare meanings then зачекати is showed on importance of result or moment of something, and почекай is showed on importance of moment.

 1. Грінченко shows both words without difference of meaning.

It is not informative. Is maybe problem in prefixes?


So, let's see their roles in verbs:

 • Префікси зі значення напряму дії — ви-, в-, об-, за-, пере-, до-.
 • Префікси зі значенням початку або кінця дії — за-, до-, при-.
 • Префікси зі значенням повторюваності дії — по-.
 • Словозмінні префікси для утворення форми доконаного виду — з-, по-, про-, на-.

What we have:

 • It isn't our case, because this for "verbs with directions".
 • Importance of start or finish of processes.
 • Importance of processes — repeating.
 • Importance of results or finish of processes.

It is some like the description of СУМ-11. There are difference between зачекай and почекай, that when to use first verb — it's like wait me, and second verb — it's like polite stay some time here or something this.Не по темі. Щодо цього чи близько цього, є деякі цікаві обговорення, думки:

1
 • 3
  Так, мені теж здається, що це процес і результат. Як постибай і застрибни. Політай і залети.
  – Sasha
  Mar 30, 2017 at 17:52

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.