9

У метро звернула увагу на фразу: "Шановні пасажири! Слідкуйте за своїми дітьми на ескалаторі".

Подумалось, що в цьому контексті доречнішим було б "пильнуйте".

Проте, заглянувши у Словник української мови, я ще більше заплуталась, бо слова слідкувати, пильнувати й стежити, як виявилось, дуже близькі за значенням.

СЛІДКУВАТИ

ПИЛЬНУВАТИ

СТЕ́ЖИТИ

Стаття на ресурсі Gazeta.ua, автор - Олександр СТУКАЛО, теж не зазначає про чітке розмежування у використанні цих слів.

Від знавців мови часом можна почути, що "слідкувати" вживається, коли йдеться про вимову, одяг, щось неживе, а "стежити" — коли про людей.

Академічний тлумачний словник української мови подає п'ять контекстуальних значень слова "слідкувати": 1) дивитися на те, що переміщується; 2) наглядати за чим-небудь; 3) стежити за чимось або кимось переважно з метою викриття; 4) уважно стежити за розвитком чогось. І останнє: 5) іти, ходити за кимось слідом — без мети стеження. Наприклад, у Марка Вовчка: "Ми й слідком за нею слідкували, — іде вона, оглядається, а загледівши, що її доганяють, побіжить". Як бачимо, слова "стежити" і "слідкувати" — синоніми. А п'яте значення, у якому це слово зараз вживають досить рідко, теж має право на існування.

Крім "стежити" та "слідкувати", є ще в українські мові "пильнувати". Загалом це слово чимось подібне за значенням до попередніх двох, але має й відмінності. Одне з тлумачень — таки "слідкувати за чим-небудь чи ким-небудь": Івасик пильнував за Марічкою, щоби та не загубилася в бадиллі. І ще два значення:

1) бути на сторожі, захищаючи когось від нападів: Ми пильнували, щоби здалеку не набігли хлопці й не потовкли нам носи;

2) виявляти ретельність у роботі, аби щось добре виконати: Я завжди пильнував, пишучи прописи, щоб у мене було не так, як у сусідки, бо сусідка мені не подобалася.

Тож чи є якесь притомне, але водночас просте пояснення, коли ці синоніми взаємозамінні, а коли ні?

1

1 Answer 1

7

Борис Рогоза, газета ”Хрещатик”:

Стежити — багатозначне слово: стежити за грою, стежити за успіхами учнів, стежити за розвитком подій, стежити за повідомленнями, стежити за собою, стежити, щоб ніхто не відстав тощо. Похідні: стеження, обстежити, обстеження, простежувати і под.

Дієслово слідкувати в значенні “стежити” в літературній мові вживається зрідка. Воно має інший зміст: “іти, ходити слідом за кимсь, чимсь”.

Марко Вовчок:

“Ми слідком за нею слідкували — іде вона, оглядається, а загледівши, що її доганяють, побіжить”.


Отже, якщо брати точні поняття з СУМ, що ви тут навели, то можемо дещо знайти спільне.

Стежити — доволі широке поняття. Можна сказати навіть, що у звичному стані, тобто коли не тре чогось підкреслювати, охоплює всі значення.

 1. Пильно спостерігати за ким-, чим-небудь, не відриваючи очей, погляду.
 2. З інтересом та увагою спостерігати за зміною, розвитком, станом чого-небудь.
 3. Здійснювати контроль, нагляд і т. ін. за ким-, чим-небудь; піклуватися, дбати про когось, щось.
 4. Установлювати постійний нагляд, щоб впіймати кого-небудь або викрити, звинуватити в чомусь.
 5. Відшукувати по сліду; висліджувати.

Слідкувати — майже все що стосується [будь-яких] змін: переміщення та [збереження] стану. Зміни я помітив курсивом.

 1. Дивитися на те, що переміщується, рухається; стежити.
 2. Наглядати за чим-небудь для контролю, забезпечення порядку і т. ін.
 3. Стежити за ким-, чим-небудь перев. з метою викрити, піймати і т. ін.
 4. Уважно стежити за розвитком, зміною, станом чогось.
 5. Іти, ходити слідом за ким-небудь.

Пильнувати — якщо тре підкреслити важливість чи обов'язковість самого чи до якогось процесу [до чогось, когось].

 1. Бути на сторожі, захищаючи кого-, що-небудь від нападів, ворожих дій і т. ін.
 2. Стежити, слідкувати за ким-, чим-небудь.
 3. Виявляти ретельність у праці, намагаючись виконати що-небудь добре, доброякісно.
 4. Не спати, чергуючи, чатуючи біля кого-, чого-небудь.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.