14

Якщо хтось дарує подарунок, а потім забирає його назад, то якби це можна було назвати. У американців для цього є термін indian giver.

Також цікаво, як можна назвати випадок чи людину, яка краде щось, використовує, а потім повертає. У американців для цього є термін подібний вище згаданому - indian taker.

1
  • 3
    Сумніваюсь, що є щось подібне. Тут і так грубо, а якщо під наші реалії, то тут ще й політичний відтинок...
    – stegetsj
    Mar 30 '17 at 18:30
12

Схоже, що такого фразеологізму немає. Принаймі, широкому колу він не відомий.

Так склалось в українців, що відбирати подароване не прийнято, і засуджується суспільною думкою. У підтвердження, є прислів'я:

Силою не дають,— силою віднімають. Подарунок назад не беруть.
//Наприклад в: Українські народні прислів'я та приказки. Дожовтневий період / Упоряд., вступ. ст. В. Бобкова; Упоряд. Й. Багмут, А. Й. Багмут. — Київ: Держлітвидав України, 1963. — сторінка 314.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.