9

Bleeding edge технології - це настільки нові технології, що вони можуть нести високий ризик для тих хто почав їх використовувати. Термін bleeding edge сформувався як алюзія до подібних термінів leading edge і cutting edge. Зазвичай він має на увазі ще більше просування вперед, хоч і зі збільшеним ризиком через ненадійність програмного чи апаратного забезпечення. Перший задокументований приклад використання цього терміну мав місце 1983 року, коли невідомий нині службовець банку використав це щодо Storage Technology Corporation.

За своєю природою, частина таких технологій увійде до панівної тенденції. Наприклад, електронна пошта колись вважалась bleeding edge технологією.

Тобто leading edge це передній край технологій. Cutting edge можна перекласти як гострий край, край об який можна порізатись. То bleeding edge - це край об який ти вже порізався. Як би це перекласти?

3
 • 1
  Технології в стадії випробування
  – Miroshko
  Mar 28 '17 at 10:43
 • @Miroshko це щось схоже на означення цього терміну
  – Yola
  Mar 28 '17 at 11:54
 • 2
  Cutting edge це скоріш "проривні технології" те що ріже тканину невідомого ;) А "Bleeding edge" можуть бути "експериментальні новітні" технології
  – Odmin
  Jun 2 '17 at 12:03
5

Дослівний переклад edge у цих прикладах як «край» — груба помилка.

Cutting edge, leading edge та bleeding edge у вказаному автором теми контексті — це нерозривне поняття, не пов’язане напряму з краєм, а використовується в метафоричному сенсі. Ось що каже про них словник Колінза (кембридзький та оксфордський практично не відрізняються в цих тлумаченнях):

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cutting-edge https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/leading-edge https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bleeding-edge

Усі вони одним із визначень подають ось це:

If you are at the cutting / leading / bleeding edge of a particular field of activity, you are involved in its most advanced or most exciting developments.

Про край тут і близько не йдеться. Окрім того, це все синоніми, які не мають переваги один над одним, тобто cutting edge tech не буде кращою за bleeding edge tech.

Тому найближчими за значенням і тлумаченням відповідники в українській можуть бути наступні синонімічні варіанти:

 • передові (2. Вищий за інших рівнем свого розвитку);
 • прогресивні (Який сприяє прогресу; політично, суспільно, економічно передовий.);
 • новітній (2. Новий, що відповідає сучасним вимогам; найновішого типу, конструкції і т. ін.);
 • найновіші;
 • сучасні.
11
 • але ж кажуть передній край, чому не може бути переднього краю у технологій?
  – Yola
  Jul 7 '20 at 17:04
 • І як ви відрізните cutting, leading та bleeding?
  – Yola
  Jul 7 '20 at 17:04
 • @Yola, а чи є сенс їх відрізняти?
  – Sasha
  Jul 7 '20 at 17:19
 • 1
  @Sasha Не обов'язково, звісно, але було б добре. Are You on the Cutting Edge or the Bleeding Edge?, When the leading edge becomes the bleeding edge.
  – Yola
  Jul 8 '20 at 22:38
 • 1
  Я б додав "авангард" до цього списку як варіант перекладу "bleeding edge", разом з "передовими технологіями" утворюють ту ж алюзію, що і bleeding edge -- cutting edge, але не з лезом ножа, а з військовими формаціями, хоча можливо я їх плутаю.
  – Pavlus
  Jul 20 '20 at 15:56
2

У статті, посилання на яку дав Yola, Are You on the Cutting Edge or the Bleeding Edge?, автор пояснює різницю метафор "Cutting Edge" та "Bleeding Edge". За його словами1, обидва вирази - це назви різних частин ножа:

Складові частини ножа

 • Cutting edge - лезо або ріжучий край (4);
 • Bleeding edge - вістря або носок (3).

Відповідно автор проводить різницю між "Cutting edge" технологіями, які "ріжуть" - найкращим чином відповідають сучасним потребам та "Bleeding edge" технологіями, які проколюють, пронизують, проривають - тобто виходять за межі звичайних можливостей2.

Отже "Being on the Bleeding Edge" це "знаходитися на вістрі технологій".


1 Мені не вдалося знайти підтвердження що термін "bleeding edge" дійсно існує, принаймні у відповідній статті Вікіпедії він не згадується.

2 Далі автор згадує метафору фронтиру: "Are you daring enough to explore new territory, even if it’s difficult, scary, or poses a threat to your livelihood?" - "Чи ви достатньо сміливі щоб досліджувати нову територію, навіть якщо це важко, страшно або загрожує вашим засобам існування". Ця метафора часто використовується для опису розвитку наукових знань та технологій: розширення освоєних територій, рух від освоєного до нового, невідомого, небезпечного. Слово "передовий" - це також військовий термін: "Який перебуває, діє попереду, в авангарді, найближче до ворога (про війська)".

Ці метафори підкреслюють різницю між давно відомими галузями знань, де робота ведеться в основному екстенсивно - додаються нові деталі, проводиться каталогізація і т.і. та пошуком відповідей на відкриті питання, які потребують створення нових підходів, методів і ідей.

Прикладом першого варіанту є сучасна ситуація у біології: там зараз є велика потреба у вчених-"техніках" (лаборантах) які фактично є операторами машин, що секвенують ДНК різних організмів. Роботи багато, але проривних відкриттів тут не очікується - це стабільне джерело статей у журналах, все можна спланувати, легко знайти спонсорів і результати більш-менш відповідають очікуванням.

Приклад другого варіанту - ситуація коли неможливо передбачити коли і що стане тим самим проривом, який дасть відповіді на нові питання або нові можливості. Таким була у класичній фізиці незначна (як тоді здавалося) теорія абсолютно чорного тіла, з якої раптом виросла вся фізика 20-го сторіччя.

1
 • 2
  «Мені не вдалося знайти підтвердження що термін „bleeding edge“ [стосовно ножів] дійсно існує» — справді, створюється враження, що автор тієї статті помиляється щодо походження виразу «bleeding edge technology». Відповідна стаття у Вікіпедії каже, що це «алюзія на „leading edge“ та „cutting edge“».
  – Sasha
  Jul 13 '20 at 16:42

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.