12

Досить часто можна побачити, що назву вправи "згинання (та розгинання) рук в упорі лежачи" скорочують до "віджимання".

СУМ же дещо не погоджується із такою назвою цієї вправи:

ВІДЖИМА́ННЯ, я, сер. Дія за значенням віджимати й віджиматися 1.

Де, в свою чергу:

ВІДЖИМА́ТИ, аю, аєш, недок.,

 1. Вичавлювати рідину з чого-небудь. Свіжі ягоди протирають, віджимають сік (Технологія приготування їжі, 1957, 105).

 2. Перучи, стискати та викручувати білизну тощо. Мотря стала оджимать сорочки з відмоки, а Кайдашиха навіть хати не вимела (Нечуй-Левицький, II, 1956, 285);

 3. техн. Послаблювати тиск якого-небудь затискача.

і, відповідно:

ВІДЖИМА́ТИСЯ, ається, недок., ВІДЖА́ТИСЯ, відіжметься, док.

 1. Витікати внаслідок стискання (про рідину).

Скоріше за все, дане скорочення є калькою з російського "отжиматься".

А от чи є якась коротка назва цієї вправи в українській, чи правильно лише повністю її називати?

2

2 Answers 2

7

Використовують два варіанти віджимання і відтискання.

обидва пошуки саме в лапках.

Могилянка використовує відтискання. Вікіпедія - віджимання.

Ось цікаве обговорення.

І дійсно, не зрозуміло, чому віджимання чи відтискання має означати таку дію. Чому не, наприклад, відштовхування?


Цікавий варіант перекладу "жим лежа" - Вивага лежачи.

1

«Віджиматися» і «віджимання»

«Словник української мови» в 20 томах (2010–…):

ВІДЖИМА́ТИСЯ, а́юся, а́єшся, недок., ВІДЖА́ТИСЯ, відіжму́ся, віді́жме́шся, док.

<…>

2. Піднімати та опускати тулуб із положення лежачи за допомогою згинання і розгинання рук; відтискуватися, відтискатися.

Із води тільки-но вискочив і ну гімнастику робити — присідає, на руках од землі оджимається, підстрибує — як хлопчик (В. Нестайко);

Я віджимався від підлоги в кращому випадку раз на тиждень, а то й два (Л. Дереш);

Три рази віджався [Прошка] на руках від долівки, тримаючи рівними в струну ноги (Ю. Логвин).

<…>


ВІДЖИМА́ННЯ, я, с. Дія за знач. віджима́ти і віджима́тися 1, 2; відтискування, відтискання.

<…>;

Нормою для старшокласника є десять віджимань від підлоги (з газ.).


«Відтискатися» і «відтискання»

«Словник української мови» в 20 томах (2010–…):

ВІДТИ́СКУВАТИСЯ, уюся, уєшся, ВІДТИСКА́ТИСЯ, а́юся, а́єшся, недок., ВІДТИ́СНУТИСЯ, нуся, нешся, док.

<…>

3. Те саме, що віджима́тися 2.

Молоді жителі намагалися поставити рекорд міста: найбільша кількість людей, які одночасно відтиснуться від землі п'ять разів (з газ.).


ВІДТИСКА́ННЯ, я, с. Дія за знач. відтиска́ти і відтиска́тися 3.

<…>

У Бучачі поставили масовий рекорд з відтискання від землі (з газ.).

2
 • 1
  Не розумію, навіщо (1) давати посилання на те само джерело (СУМ), що наводить asker; (2) у чому смисл наведення словникових статей? якою взагалі є відповідь, яку ви хочете донести до ОПа і читачів? (3) у чому смисл цієї відповіді, якщо наведені словникові статті не додають ніякого сенсу порівняно з іншою відповіддю, яка вже існує? Commented Apr 1, 2017 at 14:05
 • 2
  @bytebuster, (1) я дивилась у СУМ-11, а ця відповідь дає посилання на СУМ-20, (2) наведені не повні словникові статті, а лише релевантні приклади, (3) хіба мають відповіді на одне питання ДОКОРІННО різнитися? be nice
  – s0nata
  Commented Apr 1, 2017 at 17:16

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.