15

Питання стосується не форм гуртового/роздрібного продажу, а більш дрібних ситуацій, штибу купівлі товару у крамниці.

Наприклад, є умовний горох. Він продається фасованим у якісь пластикові упаковки фіксованої ємності, або просто стоїть мішок і можна собі відміряти довільну кількість. Чи є якесь слово(сполучення), яке описує другу форму?

Російською знаю варіант "на рассып" (див., наприклад, тут), але СУМ для слова "розсип" прикладу вживання у потрібному мені контексті не містить.

0

3 Answers 3

12

Схоже, мається на увазi насипом (рос. насыпью) - СУМ дає визначення:

У насипаному вигляді, без тари.

1
  • Можна ще додати значення з r2u
    – Yola
    Mar 26, 2017 at 7:53
7

НА́ТРУСОМ

У словнику Грінченка:

На́трусом, нар. О мѣряніи сыпучихъ тѣлъ: не набивая, не натискивая сверху, а довольствуясь тѣмъ, сколько войдетъ при простомъ насыпаніи. Натрусом міряти овес, жито. [1]

У словнику Ніковського:

На́трусом, нар. – насыпая, в насыпку. [2]

3

Російською такий продаж зветься «на развес», українською це буде «на вагу».

1
  • на вагу і м'ясо можна продавати, а тут саме про сипкі матеріали.
    – Yola
    Mar 27, 2017 at 14:09

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.