4

More about the expression can be read here: http://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=1126

1
 • Перепрошую, зміст Вашого питання: (а) Ви хочете, щоб Вам пояснили значення цього виразу (українською чи англійською); чи (б) Ви прекрасно розумієте його сенс, але хочете знайти англійський еквівалент? У випадку «а»: будь ласка, перефразуйте це питання (наприклад, «Що означає вираз „…“?» або «What is a meaning of „…“?»). У випадку «б»: це справді на ELL чи English чи форум перекладачів, а не сюди [хоч питання цікаве в обох випадках].
  – Sasha
  Commented Feb 9, 2017 at 18:22

2 Answers 2

9

Довша версія вислову містить в собі підказку:

Багатому і чорт маля колисає, а як бідному женитися, то й ніч мала.

Тобто, комусь везе в усьому, а комусь не везе зовсім.

Протиставлення бідних і багатих дуже розповсюджене, тому існують версії з чорт маля колисає, де доля бідного полягає у якомусь іншому нещасті - бідному щипає, щоб плакало, вбогий і няньки не знайде, бідному і янгол не родич, та інші. Також, доля багатих може полягати в інших надзвичайних надбаннях - багатому вітер гроші в очі кидає, багатому й чорт горох молотить - як бачите, народний гумор досить вигадливий.

Можна перекласти сталим висловом some people have all the luck.

0
2

Згідно словника фразеологізмів (с. 12):

Як бідному (сиротині) женитися, то й ніч мала (то й день малий).

Стати ще біднішим, збіднішати.

PS: Не чув раніше цього виразу, дякую за питання!

2
 • У тому словнику "стати ще біднішим" не є поясненням значення вислову.
  – Sassa NF
  Commented Feb 8, 2017 at 23:25
 • Там приводиться кілька схожих виразів, всі з яких можна пояснити.
  – nnn
  Commented Feb 8, 2017 at 23:30

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.