13

Чи дійсно існує слово "збільши"?

Slovnyk.ua для наказового способу пропонує лише слово "збільш":

     ОДНИНА МНОЖИНА
1 особа     збільшмо
2 особа збільш збільште
3
 • Вітаємо на Ukrainian Language.SE! Будь ласка, додайте до свого запитання що ви шукали і яких висновків ви вже дійшли (я додав те, що могло на мою думку поліпшити питання - якщо незгодні відредагуйте за допомогою edit). Почитайте про наші критерії, за якими ми оцінюємо хороші питання.
  – Artemix
  Commented Mar 24, 2017 at 14:52
 • Ось тут це слово є, але словник 1929 року.
  – Yola
  Commented Mar 24, 2017 at 16:06
 • 1
  @Yola, перепрошую, але там «збільши́», а не «збі́льши». У випадку наголосу на «и», проблем немає. А от із наголосом на корені воно начебто вже має бути лише без «и».
  – Sasha
  Commented Mar 24, 2017 at 18:20

2 Answers 2

9

Згідно до «Українського правопису 2015» (якщо трактувати його буквально) — ні.

На практиці — можливо, й так, хтозна.

Правопис

§ 81 каже так (мій переказ):

 1. Якщо в наказовому способі наголос падає на закінчення або виконуються деякі інші умови (не стосується даного питання: префікс ви-, суфікс -ну-, основа закінчується на <довільна приголосна> + <л чи р>) — то закінчення починається з голосної: біжи́, біжі́ть, біжі́м(о) — а не біж, біжте, біжм(о).

  «Правописний словник» Голоскевича (1929), що фіксує явно застарілі наголоси в деяких формах слів збільшити, зменшити, наводить відповідно і наказові форми з голосною в закінченні: збільши́, збільші́ть; зменши́, зменші́ть (зверніть увагу на нетипові наголоси).

 2. В інших випадках за правописом закінчення не починається з голосної: рі́ж, рі́жте, рі́жмо — а не ріжи, ріжіть, ріжімо.

Відповідно до цієї схеми, якщо не застосовувати нетипові наголоси, то:

 • збільш, збільште, збільшмо — а не збі́льши, збі́льшіть, збі́льшімо;
 • зменш, зменште, зменшмо — а не зме́нши, зме́ншіть, зме́ншімо;
 • чисть, чистьте, чистьмо — а не чи́сти, чи́стіть, чи́стімо;
 • засвідч, засвідчте, засвідчмо — а не засві́дчи, засві́дчіть, засві́дчімо;
 • підтвердь, підтвердьте, підтвердьмо — а не підтве́рди, підтве́рдіть, підтве́рдімо.

Практика

Якщо правильні за правописом збільш/зменш вживаються в книжках справді частіше, ніж збільши/зменши (хоча останні, на мій погляд, зовсім не ріжуть слух навіть при наголосі на першому складі), то із правильними за правописом збільште/зменште повна біда — вони де-факто трапляються в книжках рідше, ніж неправильні за правописом збільшіть/зменшіть: 21 збільште + 12 зменште проти 54 збільшіть + 46 зменшіть.

Навіть правильне за правописом слово чистьте трапляється в книжках рідше за неправильне за правописом чистіть (20 проти 46) — незважаючи на те, що:

На мій погляд, українцям не подобається збіг приголосних (навіть коли наголос на основі).

Висновки

Особиста моя думка могла би бути такою:

Закінчення в кінці цих слів мені видається припустимим орфографічним варіантом. Я би віддавав це на відкуп чуттю милозвучності мовця і, можливо, стилістистичним радникам — а не жорстко нормував. (Аналогічно я би не нормував жорстко використання в частках б/би так, як це робить правопис у § 82.)

А вимога щодо збільште, зменште і чистьте (замість збільшість, зменшіть, чистіть) мені видається взагалі застарілою. Скільки людей не «катували» ще з часів СРСР, щоби вони писали чистьте, багато хто все одно пише чистіть. Мабуть, скупчення приголосних певного виду на кінці основи є припустимим виправданням для того, щоби вставити голосну на початку закінчення (навіть коли наголос на основі, а не на закінченні).

Але я недостатньо компететний, щоби робити такі висновки. Це винятково особиста точка зору непрофесіонала, що вміє користуватися пошуковими системами, але не має жодного стосунку до мовознавства. Я жодним чином не агітую за таку позицію.

А як правильно за правописом, зазначено в розділі «Правопис» цієї відповіді.

Інші обговорення:

0
4

Звичайно існує, це наказовий спосіб 2-ї особи однини від дієслова збільшити.

Збільши швидкість, Уоше, пожерачі нас наздоганяють! (телесеріал «Світлячок»)

8
 • Також у формі «збільш»: «Не виконуючи ніяких записів, збільш це число на 12 і покажи відповідь.»
  – Sasha
  Commented Mar 24, 2017 at 13:20
 • @Sasha Як раз щодо цієї форми нема питань, саме вона подається у словнику як єдиний "наказовий спосіб": (нажаль нема прямого лінку) та тут.
  – Artemix
  Commented Mar 24, 2017 at 14:27
 • 2
  Схожа ситуація з деякими іншими словами, наприклад залишити: залиш або залиши. Схоже, тут роль милозвучності, або ж твердості наказу на ш. Commented Mar 24, 2017 at 14:52
 • 1
  @Yola, так, я про це писав вище — при буквальній трактовці правопису виявляється, що казати «збі́льши» не можна (або «збільш», або, в крайньому разі, «збільши́»). Але на 100% довіряти тому правилу я би не став; як і наступному параграфу про «б»/«би». По-моєму, це насправді на смак мовця: частіше «я б пішов», але «я би пішов» забороняти якось дивно (частіше «зменш», але «зме́нши» забороняти якось дивно).
  – Sasha
  Commented Mar 24, 2017 at 18:32
 • 1
  @Yellow Sky, дякую за цитату із "Світлячка", посміхнуло <3
  – s0nata
  Commented Mar 25, 2017 at 20:38

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.