15

Правильно вживати І чи Й якщо *мовірний чи *мовірнісний зустрічаються на початку речення чи після коми?

Вікіпедія вживає обидва варіанти, хоча, здається, здебільшого перевага надається Й:

або

3
 • Ці правила евфонії такі заплутані, що їх мало хто цілком збагнути може. Я пас. В багатьох випадках вони просто ніким не виконуються. Початок речення це ж теж неоднозначна річ, бо одна справа, як цим реченням починається текст, а може ж бути, що це речення в середині тексту, та слово, яким кінчається попереднє речення може закінчуватися ж різними звуками, які, звичайно, впливатимуть на ваш вибір з І або ж Й. От я щось, здається, слова «учитель» і не чув ніколи, а воно ж-то повинно колись уживатися. ;)
  – Yellow Sky
  Commented Mar 23, 2017 at 8:05
 • На початку висловлювання я надаю перевагу І та У, Оті слова, що стоять на початку й починаються на «Йм», вони аж свистять.
  – Yellow Sky
  Commented Mar 23, 2017 at 8:09
 • Чому ж? Я таке чув, хоча, звісно, частіше було саме учителька. А ось щодо уживатись, то тут дещо інший сенс надходить, типу не використовуватись, а звикатись. Хоча, як в першому значенні теж використовується, але, згоден, доволі рідко. Тут інколи є перевага смаку мовця, як саме бажається починати речення, але це лише моє припущення. Наприклад вам не подобається початок з йм, а мені нормально. Commented Mar 24, 2017 at 9:44

1 Answer 1

8

Ну що ж, правопис 2015 року про чергування і-й каже ось таке:

І вживається, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови:

а) після приголосного або паузи, що на письмі позначається крапкою, комою, крапкою з комою, двокрапкою, крапками, перед словами з початковим приголосним звуком:

б) на початку речення.

Взагалі це правило вигадали для сполучників, але чудова примітка переконує нас, що

так само чергується початковий ненаголошений і з й у словах: імення — ймення, імовірний — ймовірний, іти — йти, ітися — йтися (ідеться — йдеться).

АЄОА: це правило страшенно люблять ігнорувати, але то вже таке.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.