20

Пошук в інтернеті видає винятково бітність, але чому не бітовість. Натомість маємо

Як правильно, яке правило це регулює?

Ось знайшов давнє обговорення на LOU - бітний чи бітовий

2
 • 1
  В російській мові «битный» вживається винятково коли кажемо про кількість («16-битный»), а «битовый» — в тому числі коли кажемо про якість («битовая маская»). Аналогічно «кутн{и,і}й» — може бути і про кількість («трикутний, чотирикутний»), і про якість («кутні зуби»), а «кутовий» — лише про якість («кутовий удар»). Хоча у випадку укр. «бітний»/«бітовий» більший безлад, ніж в укр. «кут*» і рос. «бит*».
  – Sasha
  Mar 24, 2017 at 22:58
 • 4
  Тим не менш «бітний» використовується лише про кількість (але «бітовий» — в цьому значенні теж). «Бітність» — це кількість бітів (хоча навіть у рос. іноді вживається «битовость»). «Бітовий зсув», «бітові операції» і «бітовий потік» — це характеристика (а не «текстовий» чи «тритовий»). «Сама бітовість цього потоку під сумнівом» — це коли потік веде себе не зовсім як бітовий (на відміну від: «бітність регістру мені невідома» — це коли мені невідомо, 8 чи 18 чи скільки в ньому бітів). Хоча «бітовий» часто використовують як гіперонім до «бітний» (тож, може, «бітовість» теж припустимо).
  – Sasha
  Mar 24, 2017 at 23:51

1 Answer 1

7
+100
 • Пень слова від bit, уникає девʼятку і не має чергування. Лоґічне поняття.
 • Отже розглянемо наростки за досовєцькі часи. Проблема не нова.

Норми української літературної мови

Львів – 1941 (друге видання), Олекса Синявський. На основі клясичного або харківського правопису 1928.

§ 100.31 -ний, -нїй

Найширше вживаний наросток при різних пнях і з різноманїтним значінням:

 • при іменникових пнях на означення матеріялу, далї відношення, ґатунку, властивости (але в меншій мірі, як -астий, -истий): молочний, пшеничний, залїзний, камінний, мідний, розумний, бездоганний, срібний, житнїй, оксамитний, будївельний, народнїй, барвний... (отже наближається значінням, а инодї й спадається з -овий, -яний).

Від деяких із таких прикметників відокремлюється категорія «багатий на щось», звичайно з переходом наголосу на -ний:

ри́бний (ловець) — рибна́ (річка)
хлїбний (квас) — хлїбни́й (край)
(лїсови́й) — лїсни́й (край)
(снїгови́й) — снїжна́ (зима)
(медо́вий) — медни́й (рік)
(людо́вий) — людни́й (базар)
(горови́й і гі́рний) — гірна́ (країна)
(хмарови́й і хма́рний) — хмарни́й (день)
— звірни́й (лїс)

Зокрема -ний часто буває в словах чужомовного походження, при тїм инодї з чужомовними перед ним наростками -ив-, -атив- тощо: активний, оперативний, ілюстративний...

§ 100.34 -овий (-йовий), -евий (-євий)

Досить поширений наросток на означення відносних прикметників, отже тїльки при іменникових пнях:

 • на питання «з чого?», «який?», рідко «чий?»: дубо́вий, соболе́вий, їжако́вий, воло́вий, вербо́вий, паперо́вий, ли́совий, орло́вий, лойови́й, смуше́вий, груше́вий, бає́вий, кри́це́вий, овоче́вий (порівн. -иний, -ячий, -яний).
 • на питання «який?» «до чого відносний?» (прикметники відношення): науко́вий, службо́вий, рокови́й, шляхови́й, верствови́й, загадко́вий, випадко́вий, степови́й, дощови́й, багаже́вий...

Взагалї наросток -овий у таких значіннях часто чергується з иншими прикметниковими наростками, зокрема з -ний, при тїм часто й значіння слова зміняється з зміною наростка, але не так, щоб можна було визначити відмінність -овий супроти инших, напр.: розумо́вий (прикметник відносний) — розу́мний (инше значіння, між иншим, з ступенюванням — розумнїший...), вагови́й — ва́жний, але в рокови́й — рі́чний, оксамитовий — оксамитний... вже немає такої відмінности.

§ 99.57 -ість, -ощі

Дуже поширенї наростки (на означення властивости абстрактно і звичайно від прикметників): ра́дїсть (радости), ста́рість, пе́внїсть, злїсть, му́жнїсть, неоха́йнїсть, брехли́вість, бі́льшість, дїя́льність... -ощі надає конкретнішого значіння: ра́дощі, пе́стощі, лю́бощі, хи́трощі, го́рдощі, пу́стощі, ла́сощі...

Отже

 • біт-н-ість як кількість:

  Розрядність (бітність) в інформатиці — кількість розрядів (бітів) електронного.

 • біт-ов-ість як харастиристика. Приклад від мене:

  Роботи знищують все, що бітовість не контролює.

Краще писати одразу через відносника — біт, якщо не хочете підкреслити харастеристику (абстракність). Порівняйте на минулому прикладї: не розумовість, а розум.

Про всяк

 • Бітний зсув — [одноразовий] зсув на біту
 • Бітовий зсув — характеристика зсуву
0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.