9

Найчастіше я чув як пошук підрядка. Тут мені незрозуміло,

 1. чому під- адже string, а не substring. А також matching, то не дуже вже й пошук.
 2. Також є pattern matching, для якого string matching є частковим випадком, і який перекладається як зіставляння із взірцем. [1]

З іншого боку пошук підрядка вже інтуїтивно зрозуміло, тоді як зіставляння із рядком потребує певного часу для входження в мову.

Ми формалізуємо задачу зіставляння із рядком так. Припустимо, що текст -- це масив T[1:n] завдовжки n і, що взірець це масив P[1:m] завдовжки m, де m <= n. Також припускаємо, що елементи з P and T -- це символи зі скінченної абетки Ʃ. Наприклад, Ʃ = {0,1} або Ʃ = {а, б, ..., я}. Масиви символів P і T часто називають рядками символів.

От знайшов такий варіант:

ПОШУК ЗРАЗКА В РЯДКУ А.Б.Ставровський Посібник з програмування для студентів 1 курсу факультету кібернетики

6
 • 3
  Також чув «співставлення», але скупчення приголосних реально жахливе. Mar 19, 2017 at 6:14
 • 1
  Краще тоді вже не співставлення а зіставлення sum.in.ua/s/zistavlennja
  – Artemix
  Mar 19, 2017 at 8:48
 • 3
  сватання стрічок :)
  – chizh
  Mar 19, 2017 at 9:20
 • 1
  Microsoft: зіставлення рядка.
  – Sasha
  Mar 23, 2017 at 22:50
 • 1
  Але є й substring search — що очевидно перекладається як «пошук підрядка» (1, 2, 3).
  – Sasha
  Mar 23, 2017 at 23:02

1 Answer 1

1

Якщо звернемося до англійської Вікіпедії, то знайдемо там статтю про "string matching algorithms" (або ж "string searching algorithms", бо обидва терміни мають одне і теж значення). На тій же Вікіпедії обираємо українську мову і отримуємо варіант "Алгоритм пошуку рядка".

Можна зробити висновок, що у даному контексті (мова іде про інформатику та комп'ютерні технології) "string matching" можна перекласти як "пошук рядка"

"Substring" перекладається як "підрядок", тоді й сам термін можна перекласти як "пошук підрядка" (щоб переконати у правильності перекладу слова "підрядок" також наведу речення із Вікіпедії: "У деяких мовах (наприклад, Standard ML) крім цього, є додатковий модуль для забезпечення ще більшої ефективності — «підрядок» (SubString)"). Крім того в інформатиції існує таке поняття як "прямий пошук підрядка у рядку".

1
 • на цьому сайті вікіпедію не вважають надто надійним джерелом. можна запитати, чому ви не скористались, наприклад, цими словниками замість вікіпедії: e2u.org.ua?
  – P. Vowk
  Aug 1, 2018 at 9:33

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.