6

Бачу що зараз в українській мові є два терміни, яки описують друкарське мистецтво оформлення книги. Вікіпедія підтримує слово "типографія":

Типографія (грец. τύπογραφία, рос. типографика) — мистецтво оздоблення друкарського тексту. Включає в себе мистецтва шрифтового дизайну, шрифтового оздоблення, верстки.

До питань типографії відносять також прийняті для певної мови традиції використання розділових та службових знаків, розмір проміжка, прийнятну частоту переносів тощо.

Так само цей термін підтримує дописувач на ua_mova, мотивуючи це тим що розрізнення типографії і типографіки важливе для росіян, а в українській мові є слово друкарня, а отже типографія — слово "вільне" і може взяти на себе смисл "друкарський дизайн".

З іншого боку термін типографіка вживає onlinecorrector.com.ua, Кафедра дизайну ХНТУ називає так учбову дисципліну.

Чи є якесь остаточне вирішення цього питання — яке слово правильно вживати в цьому смислі - типографія чи типографіка?

2 Answers 2

4

Інші обговорення:

Моя особиста думка

Факт № 1. Навіть у цих самих обговореннях не заперечують, що слово «типографіка» (чи правомірно, чи як недоречна калька із нормативного російського слова, чи як калька з російського слова, що недоречне навіть у російській мові) доволі поширилося.

Факт № 2. Я не бачу, від чого в даному випадку захищати українську мову. Обидва слова мають не українське (і не російське; а грецьке) походження. Обидва утворені традиційно для українського словотвору. Слово «типографіка» має гіперонім «графіка», що має бути знайомим кожному українцю з часів навчання у школі.

Графіка — розділ на­уки про мову, який вивчає сукупність умовних зна­ків для передачі на письмі усного мовлення. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] (Тобто як писати самі знаки; а як комбінувати їх у слова — то вже питання орфографії.)

Відповідно слово «типографіка» (грецьк. τύπος «відбиток»), як на мене, виглядає цілком логічним для звуженої дисципліни, що вивчає не зображення знаків у цілому, а нюанси їх зображення саме при поширеному нині друкарському способі відтворення, — навіть якби такого слова не було в російській мові.

Разом з тим, я не заперечую права на застовування слова «тифографія» — в обох значеннях: і як друкарня, і як дисципліна/наука/мистецтво. В цьому воно споріднене зі словом «фотографія», що означає і спосіб, і сам відбиток (світлину), і салон/майстерню/установу.

-1

Спільнота шрифтових дизайнерів України включно з викладачами профільних навчальних закладів використовує термін "типографія" як усталений. Це консенсусне рішення, до якого в спільноті немає зауважень. Я є представником цієї спільноти і адміністратором групи "Шрифтороби" у ФБ.

1
  • 1
    Будь ласка, завжди надавайте джерела. Наразі ваша відповідь базується лише на вашому особистому авторитеті, який для більшості користувачів цього сайту не є відомим. Окрім того, посилання на авторитетні джерела убезпечують вашу відповідь від можливих заперечень і непотрібних дискусій у коментарях. Commented Sep 12, 2021 at 17:49

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.