12

Чи це все таки defective verb, що не має наказового способу множини?

З одного боку, вжитки є:

 1. Якісь «народні» словники: uk.oldict, slovnyk.ua.
 2. На сайті ГО «Вольниця»: 1, 2.
 3. В Google Books: Віктор Міняйло «Посланець до живих» (1966).

З іншого боку, це майже єдині вжитки. (Хоча дивився лише «знайоммось». «Познайоммось», «познайоммо», «знайоммо» і таке інше не дивився.)

2
 • 1
  На "знайоммося" трохи більше результатів. Подейкують, що українська мова тяжіє до відкритих складів - варто шукати з "ся". Mar 17 '17 at 12:06
 • 1
  @Sasha, ось знайшла ще тут: WorldwideDictionary.org. Наказовий спосіб: 1 особа - знайо́ммося, знайо́ммось. Втім, це, напевно, таке ж джерело, як і "народні словники". Mar 20 '17 at 13:54
7

Є три особи, для яких можна утоврити наказовий спосіб дієслова (з Вікіпедії):

Дієслова наказового способу не мають форм часу, але вони змінюються за особами в однині і множині. В однині вони мають форму 2-ї особи, а в множині — 1-ї і 2-ї.

Тож ваше питання стосується саме форми 1-ї особи множини.

Оскільки в цьому випадку заклик формально стосується як мовця, так і адресата, то часто замість відповідної форми дієслова вживається частка "нумо" + форма інфінітиву: "нумо знайомитись".

2
 • 1
  Тобто є повністю літературний еквіватент — «нумо знайомитись». Це добре. Але все ж цікаво, наскільки «знайоммось» нормативний.
  – Sasha
  Mar 17 '17 at 16:01
 • 1
  Зауважу, частка «нумо» стилістично маркована й передає дещо інший відтінок, тому механічна заміна наказової форми на «нумо» може бути небажаною. Порівняйте: «намалюймо дві квіточки» та «нумо малювати дві квіточки».
  – PY PY
  Oct 2 '17 at 16:51

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.