10

Слово клясти(-ся) має два дуже різні значення:

 1. клясти — проклинати, лаяти, бажати зла;
 2. клястися — обіцяти комусь щось, присягати на вірність; також клятва.

Що обумовило подібну різницю значень, здавалося б, одного дієслова?

1 Answer 1

6

Макс Фасмер:

Значення «клястися» виникло з «проклинати себе».

Поки що не дуже зрозуміло.


Розглянемо таке слово як «заклинати». Воно має декілька значень, серед яких первісним я вважаю наступне:

1. перех. Промовляючи магічні заклинання, діяти на кого-, що-небудь, підкоряти своїй волі

Інші вже, на мою думку, походять від нього:

 • «2. перех. Те саме, що проклинати.» — тобто промовляти щодо людини магічні заклинання / діяти на неї таким чином, щоби людині стало погано.
 • «3. тільки недок., перех., перен. Настійно прохати, благати про що-небудь.» — тобто промовляти щодо людини майже магічні заклинання / діяти на неї словом таким чином, щоби вона зголосилася зробити по-твоєму (або, як варіант: щоби накликати на неї щастя чи біду в залежності від того, чи зголоситься вона чи ні).
 • «4. тільки док., неперех., діал. Вилаятися.» — послаблене значення 2.

Звідси очевидно походження «заклинатися» («1. Те саме, що присягатися. / тільки док., на що. Поклястися чим-небудь зробити щось. 2. тільки док., з інфін. Давши зарік, перестати, кинути що-небудь робити; заректися.»): початкове значення цього слова — промовляти до себе магічні заклинання / діяти на себе таким чином, щоби змусити себе виконати щось, не відійти від наміченого, не зламатися/засумніватися (заклинати себе).

Потім значення слова природно розширилося — заклинатися стали не лише в моменти сумнівів задля певної дії на себе, а й щоб переконати інших у своїй рішучості зробити щось (мовляв: «як мені можна не вірити, якщо я заклинаю себе?»). Хоча й зараз релігійні люди кажуть «клястися не можна — це гріх» (чому не можна, адже навіть святі давали обітницю, тобто в самому факті обіцянки нічого поганого немає? а тому що клятва за своїм початковим значенням — це саме магічна дії, а не просто обіцянка).


Щодо «клястися» (фактичний синонім «заклинатися»):

 1. Або «клястися» походить не від «клясти себе», а є скороченням «заклинатися» («заклинати себе»).
 2. Або, що ймовірніше, раніше «клясти» мало увесь спектр значень слова «заклинати» (а не лише 2-е і 4-е, як зараз), але потім малопотрібні значення вивітрилися. Відповідно, «клястися» походить від «клясти [зникле 1-е значення] себе» — так само, як і «заклинатися» від «заклинати себе», і як стверджує Фасмер.
2
 • Цікаво. А який зв'язок із «клясти» у значенні «лаяти»? І ще, не дуже зрозуміло, яким чином -клят- і -клин- є спорідненими. Mar 14, 2017 at 11:19
 • @bytebuster: (1) Див. «заклинати 4». (2) Див. статтю Фасмера.
  – Sasha
  Mar 14, 2017 at 11:32

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.