8

Додаток

Додатком (у лінгвістиці) називають член речення, що показує об'єкт, на який спрямова дія. Додаток може бути:

 • прямим — стоїть у знахідному відмінку без прийменників:

  Я побачив дівчину.
  Я кидаю м'яч.

  Також іноді прямий додаток стояти бути в родовому відмінку (в т. ч. у запереченнях):

  Я не люблю ненависті.

 • непрямим — стоїть у іншому відмінку (окрім називного — другорядні члени речення рідко бувають у називному відмінку) або з використанням прийменника:

  Я малюю олівцем.
  Я читаю дитині.
  Я розізлився на дружину.
  Він суворий до себе.
  Він думає про інших.

 • іншим — виражений не іменною частиною мови:

  Я прошу пробачити ¹.

  ¹ Примітка: в даному випадку «пробачити» не можна вважати частиною сладного присудка, бо дія «пробачити» стосується не суб'єкта («я»), а іншої особи (в реченні «Іван хоче пробачити» оте «пробачити» іноді інтерпретують як частину складного присудка, бо і хоче, і пробачає Іван).

Обставина

Обставиною (у лінгвістиці) називають член речення, що показує ознаку/характеристику дії. Виділяють обставини місця, часу, способу, причини, мети, умови, допустовості, міри.

Я летів з дому / в небі / на північ.
Я приїду через рік.
Я приїду поїздом.
Я повстав через переконання.
Я повстав задля справедливості.
Я прийду за можливості.
Я вийшов всупереч дощу.
Я втомився до краю.

То в чому моє питання?

В тому, що більшість наведених вище обставин виражаються іменниками у непрямих відмінках. Як зрозуміти, коли іменники у непрямих відмінках (можливо, з прийменниками) є додатками, а коли — обставинами?

Он підручник до ЗНО та підручник 5 класу кажуть про додаток:

означає предмет
відповідає на питання кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на кому? на чому?

То у «я мешкаю на Борщагівці» оте «на Борщагівці» — це все таки додаток чи обставина? Як визначити?

P. S.: Мені здається, я знаю відповідь. Але вона виглядає доволі нестандартно і не підтведжується жодними джерелами, тож, можливо, є нісенітницею. Тому хочу почути «канонічні» думки щодо цього питання (або просто інші).

4
 • 2
  Розділення на додаток та обставину застаріле. Фактично і той, і той є частинами присудку, the verb phrase. Реально виокремити можна лише іменники в знахідному відмінку без прийменника – це прямі додатки. Непрямі додатки від обставин відрізнити проблематично.
  – Yellow Sky
  Commented Mar 13, 2017 at 16:22
 • @YellowSky, джерело і що саме придумали на заміну? (Те, що за семантикою вони є частинами присудка, й так зрозуміло. Але ж оці частини присудка мають якусь класифікацію?)
  – Sasha
  Commented Mar 13, 2017 at 16:25
 • 1
  Sorry, but I'm not qualified enough to answer those questions. Read a modern book on syntax, that's all. The most advanced modern syntax theory is called "X-bar theory".
  – Yellow Sky
  Commented Mar 13, 2017 at 16:30
 • @YellowSky, I supposed you can advice some simple readings about the replacement (if it's really a replacement and is widely adopted). OK, I'll try to read about X-bar theory (though I'm not sure whether it's a fully drop-in replacement or no). Anyway, the question "what does classic theory think about it?" (especially "local Ukrainian linguistics", as it can differ from the Russian or from the world-wide one) remains.
  – Sasha
  Commented Mar 13, 2017 at 16:41

1 Answer 1

1

Згідно з "Практикумом з правопису і граматики української мови", ст. 202, член речення може бути одночасно обставиною та додатком залежно від того, яке питання поставити:

Я мешкаю (де?) на Борщагівці. - обставина.
Я мешкаю (на чому?) на Борщагівці. - додаток.

Але ж ви не питатимете "На чому ти мешкаєш?" тому переважно вважається обставиною.

Про канонічність наведеного підручника:

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист Інститут інноваційних технологій і змісту освіти від 28.05.2012 р. №Г-107)

Ознайомитися з електронною версією підручника можна тут, тільки у наведеному pdf - 199 сторінка, читайте "Та це ж просто".

П.С. На жаль, у мене з граматикою не дуже, це єдиний підручник з граматики, який я читав, і що про це думають на ЗНО - гадки не маю. Проте вирішив, що краще така відповідь, ніж жодної відповіді )

5
 • Але ж 5-й клас! Вам не видається, що в 5-му класі можуть трішки спрощено лінгвістику вчити (як і інші дисципліни)? Тим більше, що в підручнику: «Я зрозумів: усе залежить від конкретного змісту, закладеного в реченні.» Тобто не сказано, що кожна така штука в кожному реченні є одночасно і додатком, і обставиною, а сказано, що саме «з-за лісу» (без указання контексту) може бути і тим, і тим — а далі вирішує контекст. І як же він вирішує? Але дякую!
  – Sasha
  Commented Mar 14, 2017 at 20:56
 • @Sasha Так ліпше? :) osvita-center.com.ua/catalog/11-klas/… Commented Mar 14, 2017 at 21:09
 • @Sasha Трохи більш серйозно: у каталозі цей підручник там є від 5 до 11 класу (у всіх класах). З опису: "Посібник може бути використаний учителем для організації індивідуальної та групової роботи як на уроках, так і вдома, а також для самостійної роботи учнів старших класів, абітурієнтів, студентів.". Далі, там чітко написано: питання: "Я розбираю речення: 'З-за лісу місяць випливає' і ніяк не можу визначити, 'з-за лісу' - обставина місця чи додаток?" і відповідь: "І обставина, і додаток. Усе залежить від того, як поставиш питання." Тобто і те, і інше одночасно... (далі буде) Commented Mar 14, 2017 at 21:17
 • @Sasha Як на мене, прочитати варшу версію не виходить - питають же про конкретне речення. І написано "залежить від того, як поставиш питання", а не "залежить від конкретного речення". Не переконав? :) Commented Mar 14, 2017 at 21:19
 • Ну так там далі написано: «Але мені здається, що з-за лісу тут більше обставина, ніж додаток.» І далі: «Я зрозумів: усе залежить від конкретного змісту, закладеного в реченні.» Хоча, може, я й переборщив. Але все одно ж це шкільний підручник. (Хоча, може, я просто під свою версію підігнати намагаюсь. Або надто звик до математичних дисциплін, де кожен наступний рік навчання — нові відкриття і вточнення, тому те, що у школі казали, не є критерієм істини.)
  – Sasha
  Commented Mar 14, 2017 at 21:37

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.